Mobiliteit

08 April 2019

Mobiliteit

Beter bewegen in Mechelen Inzake mobiliteit willen we in Mechelen baanbrekende stappen zetten. Dat is nodig. Ons wegennet is overbelast, de filevorming neemt toe, mensen vragen terecht meer gezonde lucht, fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaatsen, de bereikbaarheid voor senioren en mensen met een beperking moet worden gegarandeerd en het autoluwe centrum moet worden uitgebreid. Tegen het najaar van 2019 zal het stadsbestuur met een samenhangend, becijferd en uitgewerkt mobiliteitsplan komen. Dit plan zal ook een timing bevatten. Er komt daarvoor ook intensief overleg met stadsgenoten en organisaties om hen te betrekken bij het zoeken naar de beste oplossingen. Doelstelling tegen 2024:

  • Fietsstad van Vlaanderen worden