Renoveer goedkoper dankzij Mechelse energielening

13 Januari 2021

Renoveer goedkoper dankzij Mechelse energielening

Ruim een halfjaar geleden lanceerde schepen Marina De Bie de Mechelse energielening*. Dat is een gunstige lening (1% rente) voor wie energievriendelijk renoveert. Al 18 gezinnen tekenden hierop in, het stadsbestuur van Mechelen hoopt dat aantal te vertienvoudigen tegen september 2022.

Een koppel uit Mechelen getuigt: “Voor onze zonnepanelen zijn we een energielening aangegaan bij de stad. Een grote financiële drempel viel daardoor plots weg, en we hoefden niet eens alle banken af te schuimen voor de beste overeenkomst. Lenen bij de stad geeft veel vertrouwen en de medewerkers zijn heel bereikbaar. De investeringskosten kunnen we spreiden over acht jaar en met het geld dat we besparen op onze energiefactuur, lossen we onze lening af.”

Duurzame en sociale relancemaatregel

Het stadsbestuur van Mechelen maakte voor de Mechelse energielening 2 miljoen euro vrij in het postcorona-actieplan. Daarnaast werd ook een subsidie Kwaliteitsvol Wonen toegekend vanuit de Provincie Antwerpen, die de meerwaarde van de Mechelse energielening kon waarderen. Op die manier worden heel wat Mechelaars ontzorgd.

Het is zowel een klimaatvriendelijke als een sociale relancemaatregel, enerzijds om ervoor te zorgen dat de renovatiegolf in Mechelen niet stilvalt na corona, anderzijds om Mechelaars op de radar te krijgen die eigenlijk recht hebben op een renteloze energielening** van Vlaanderen, met name de meer kwetsbare gezinnen. De Mechelse Energielening is er voor iedereen die daar buiten valt***.

Lees ook: Opnieuw 1%-lening voor Mechelaars die renoveren

“Met het budget van 2 miljoen euro kunnen we 133 leningen aan het maximumbedrag van 15.000 euro aanbieden. Niet iedereen vraagt echter het maximumbedrag aan. Het gemiddelde ligt nu op 10.070 euro. We gaan er dus vanuit dat we tussen de 150 en 200 gezinnen zullen kunnen helpen. Er wordt budget voorzien tot september 2022, niet te lang twijfelen dus”, legt schepen van energie, klimaat en duurzaamheid Marina De Bie uit.

“Zo’n energielening is een goed beleidsinstrument, dat dicht bij de burger staat”, bevestigt gedeputeerde voor wonen Kathleen Helsen. “De provincie Antwerpen ondersteunt dit relance-initiatief van de stad Mechelen om de kwetsbare doelgroep onderaan de woonmarkt beter te bereiken én te begeleiden. Er wordt geïnvesteerd in een coördinator om deze mensen toch naar de renteloze energielening van Vlaanderen te loodsen.”

Groot ondersteuningsaanbod

Schepen Marina De Bie is ervan overtuigd dat nog veel meer gezinnen hun woning energetisch zouden renoveren als ze het ondersteuningsaanbod van de stad zouden kennen. Ze raadt woningeigenaars dan ook aan om het ondersteuningsaanbod van Mechelen Klimaatneutraal en Energiepunt Mechelen eens goed te bekijken: “Van alle sectoren zorgen de huishoudens in Mechelen voor de grootste CO2-uitstoot. Daarom is het ontzorgen van inwoners bij hun woningrenovatie een van de belangrijkste pijlers in ons Klimaatplan. En we zijn op de goede weg, want de uitstoot van de Mechelse huishoudens daalde met 13% tussen 2011 en 2017. We kunnen onze klimaatambities dus echt samen waarmaken”, legt ze uit.


*  De Mechelse 1%-lening kent een rentevoet van maximaal 1% (1% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 8 jaar. Maximum te ontlenen bedrag van 15.000 euro.

** De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 0% (0% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 10 jaar. Maximum te ontlenen bedrag van 15.000 euro.

*** Let op, geld lenen kost ook geld. Dit betreft een consumentenkrediet. Kredietgever: AGB Energiepunt Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Financierder: Het Vlaamse Gewest en Stad Mechelen.