Opnieuw 1%-lening voor Mechelaars die renoveren

09 Juni 2020

Opnieuw 1%-lening voor Mechelaars die renoveren

Klimaatambities verslappen niet door coronavirus Om de financiële drempel voor energievriendelijke woningrenovaties te verlagen, biedt AGB Energiepunt Mechelen vanaf oktober 2020 opnieuw 1%-leningen aan. Opnieuw, want tot 2019 gebeurde dat al deels met middelen van de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur van Mechelen maakt er in het postcorona-actieplan 2 miljoen euro voor vrij. “De coronacrisis heeft heel wat gezinnen in hun portefeuille getroffen. Door de tijdelijke herinvoering van de 1%-energielening willen we de renovatiegolf die bezig was in Mechelen niet doen stilvallen. De gunstige lening is er voor alle Mechelaars, ongeacht hun financiële situatie. Voor de financieel kwetsbare Mechelaars is het dan weer een springplank naar de Vlaamse 0%-lening. Het is dus een sociale en klimaatvriendelijke relancemaatregel”, legt schepen van energie, milieu en klimaat Marina De Bie uit. Historiek Van oktober 2012 tot en met mei 2017 voorzag het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een energielening tot 15.000 euro met een jaarlijks kostenpercentage van 2% en een terugbetalingsperiode van maximum 8 jaar. In 2017 en 2018 versterkte de stad Mechelen dat aanbod zodat alle Mechelaars konden profiteren van een 1%-lening. Die inspanning was een succes: van de 205 aanvragen leidden er 188 tot een akkoord. Kwetsbare doelgroepen kregen bij het VEA al die tijd een renteloze lening en mochten de terugbetaling spreiden over 10 jaar. Dat is vandaag nog steeds zo. Op 1 januari 2019 stopte de Vlaamse overheid met de financiering van de 2%-lening. Bij het AGB Energiepunt Mechelen, dat in Mechelen verantwoordelijk is voor de verstrekking van de Vlaamse energielening, merken ze sindsdien een opmerkelijke daling van het aantal renteloze energieleningen. Van de 168 goedgekeurde dossiers in 2018 waren er 47 doelgroepdossiers. In 2019 werden slechts 24 doelgroepdossiers goedgekeurd. Dat komt omdat er geen ‘doorstroom’ meer is vanuit de 1%-lening. Want tijdens de opmaak van die dossiers werd vaak pas duidelijk dat de aanvrager eigenlijk recht had op een renteloze lening. CO2-reductie Het stadsbestuur heeft nu beslist om, in het kader van het postcorona-actieplan, 2 miljoen euro vrij te maken zodat alle Mechelaars opnieuw kunnen profiteren van de 1%-lening met Energiepunt Mechelen als kredietverlener. De actie loopt van oktober 2020 tot en met september 2022, met een tussentijdse evaluatie na 1 jaar. Met het voorziene geld kunnen er in die periode minstens 133 1%-leningen uitgereikt worden. En wie recht heeft op een 0%-lening komt opnieuw op de radar. “Voor woningeigenaars is deze gunstige lening vaak het ultieme duwtje in de rug: het helpt hen om vandaag de investering te kunnen doen en uiteindelijk betalen ze de lening gespreid terug met het geld dat ze besparen op hun energieverbruik. Ook het klimaat wordt er beter van. De ondersteuning van energievriendelijke woningrenovaties is een van de grote pijlers waar we binnen het Mechels klimaatactieplan op inzetten. Alleen samen kunnen we onze klimaatambities waarmaken”, besluit schepen De Bie. Wie interesse heeft om zijn of haar woning te renoveren of wie daar misschien al heel concrete plannen toe heeft, kan contact opnemen met Energiepunt Mechelen via 0800 20 800 of via de chatfunctie of het contactformulier op de website van Mechelen Klimaatneutraal. https://klimaatneutraal.mechelen.be/ https://www.vlaanderen.be/energielening *  De Mechelse 1%-lening kent een rentevoet van maximaal 1% (1% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 8 jaar ** De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 0% (0% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 10 jaar *** Let op, geld lenen kost ook geld. Dit betreft een consumentenkrediet. Kredietgever: AGB Energiepunt Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Financierder: Het Vlaamse Gewest en Stad Mechelen