Onze kandidaten

We staan met elf Groene Mechelaars op de nationale lijsten, stuk voor stuk sterke stemmen die zich engageren voor een meer duurzaam, leefbaar en eerlijk bestuur. 

Zes kandidaten engageren zich voor het Vlaams niveau, vijf kandidaten staan op de lijst voor de Kamer. Wie deze mensen zijn? Ontdek ze hier!