Zorgbedrijf Rivierenland stapt mee in de “Green Deal Duurzame Zorg”

17 Maart 2023

Zorgbedrijf Rivierenland stapt mee in de “Green Deal Duurzame Zorg”

Onze nieuwbouw op de site Zwartzustersvest is alvast een uitgelezen kans om een aantal van deze principes in de praktijk om te zetten, maar we kijken ook naar onze bestaande werkingen”, besluit Gabriella De Francesco, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

Duurzaamheid, de zesde beleidspijler van Zorgbedrijf Rivierenland, wat het vanzelfsprekend maakte voor het zorgbedrijf om mee in te stappen in de “Green Deal Duurzame Zorg”. Een overeenkomst van zorg- en welzijnsorganisaties met de Vlaamse overheid om een duurzamere en meer ecologische werking te hanteren.

Een startmoment op woensdag 15 maart 2023 gaf de aftrap aan de Green Deal Duurzame Zorg, een deal die drie jaar zal duren. Net zoals de andere deelnemers engageert Zorgbedrijf Rivierenland zich voor het duurzamer maken van hun zorg door het opzetten van concrete acties en projecten die binnen hun mogelijkheden liggen.

Al langer op de agenda

Het thema ‘duurzaamheid’ ligt het zorgbedrijf nauw aan het hart. Daarom werd het ook opgenomen als zesde beleidspijler in het meerjarenplan 2020-2025. Verschillende initiatieven en projecten werden sindsdien opgericht: het gebruik van recycleerbare ‘Woosh’-pampers, de gebouwen voorzien van zonnepanelen, medewerkers voorzien van een ‘duurzaamheidsbad’ in samenwerking met Ivarem, enzovoort.

“We zijn fier dat we kunnen aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg”, aldus Jeroen Baeten, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. “Het sluit helemaal aan bij onze visie en missie om duurzame zorg te bieden en bij te dragen aan een gezondere toekomst voor iedereen in onze samenleving. We kijken uit naar de samenwerking met andere zorginstellingen om de duurzame transitie van de zorgsector te versnellen.”

Nieuwe initiatieven

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Ook de zorgsector moet dus haar verantwoordelijkheid opnemen door samen te werken om de ecologische voetafdruk te verlagen en te blijven zoeken naar en investeren in duurzame oplossingen.

“In het kader van deze deal engageren we ons met Zorgbedrijf Rivierenland om concrete acties aan te gaan, zoals het opstellen van een actieplan duurzaam ondernemen, de opmaak van een lange termijn vastgoedplan, het voorzien in hernieuwbare energie via eigen productie, het inzetten op een beter afvalmanagement via de opleidingen en sensibiliseringscampagnes, enzovoort. Onze nieuwbouw op de site Zwartzustersvest is alvast een uitgelezen kans om een aantal van deze principes in de praktijk om te zetten, maar we kijken ook naar onze bestaande werkingen”, besluit Gabriella De Francesco, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.