Woonzorgcentrum Roosendaelveld plechtig geopend

26 Mei 2021

Woonzorgcentrum Roosendaelveld plechtig geopend

Roosendaelveld is het vierde woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Rivierenland en werd vandaag plechtig geopend door schepen van Sociale Zaken en Welzijn Gabriella De Francesco, Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en directrice Ann Desmet. In Roosendaelveld zullen vooral personen met dementie, jongdementie of een bijzondere psychische kwetsbaarheid wonen. Door het principe van kleinschalig genormaliseerd wonen, krijgt iedere bewoner in een kleine groep van 8 personen ondersteuning van een vast team. Dat geeft een vertrouwd gevoel en maakt van het woonzorgcentrum een thuisomgeving in plaats van een zorginstelling. "Binnen enkele dagen verhuizen de eerste bewoners en medewerkers van het Hof van Egmont op de Hendrik Speecqvest naar het nieuwe Roosendaelveld, vlak naast het AZ Sint-Maarten", begint directrice Ann Desmet. "We kunnen beroep doen op ervaren collega's met expertise inzake dementie en jongdementie. Er wordt gewerkt met interdisciplinair samengestelde teams rond de woningen. Medewerkers zijn hierdoor flexibel inzetbaar en maken mee de dag van de bewoners. Deze nieuwe werking maakt dat het nieuwe woonzorgcentrum een uitdaging vormt voor iedereen die de keuze heeft gemaakt om in dit verhaal te stappen. Daarom werd een opleidingstraject georganiseerd in samenwerking met Dementiecentrum Vlaanderen. In Roosendaelveld werken we niet alleen, maar werken we samen met onder andere de thuiszorgdiensten, andere residentiële voorzieningen, het expertisecentrum dementie en het ontmoetingshuis voor mensen met dementie ’t MoNUment.” Nieuwste technologie “In maart 2019 startte de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Het gebouw is specifiek ontworpen met het oog op kleinschalig genormaliseerd wonen en bevat de nieuwste technologieën. Elk huis van acht bewoners bestaat, naast de individuele kamers met privébadkamer van de bewoners, uit een salon, eetruimte, keuken en een terras of tuin. Naast de 15 huizen is er ook een semipublieke ontmoetings- en activiteitenruimte zoals een brasserie waar bezoekers ook terecht kunnen voor een hapje of een drankje", legt Tom Willemen, CEO van bouwheer Groep Willemen, uit. Mechels schepen van Sociale zaken en Welzijn, tevens ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland, Gabriella De Francesco licht de werking toe: “In woonzorgcentrum Roosendaelveld zijn 12 van de 15 huizen voorzien voor ouderen met dementie. Twee woningen zullen een thuis bieden aan zestien ouderen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. Personen ouder dan 65 jaar met een psychiatrisch verleden, die nood hebben aan een specifieke omkadering en ouderen met een gelijkaardige zorgnood, kunnen hier terecht. Samen met de bewoners wordt gezocht naar de voor hen meest geschikte ondersteuning zowel in het woonzorgcentrum als daarbuiten. De medewerkers die hiervoor instaan zijn opgeleid voor deze doelgroep. Bovendien overleggen we waar het nodig is met externe experten over specifieke ziektebeelden.” Ten slotte is één huis specifiek voorbehouden voor mensen met jongdementie. Huis Lotus is gelegen in het gebouw, maar heeft een volledig eigen ingang. “Personen met jongdementie kunnen vandaag nog op weinig plaatsen terecht. Nu komen ze nog in een algemene dementiegroep terecht, terwijl zij meer nood hebben aan een zelfstandig leven. Wij willen met Zorgbedrijf Rivierenland deze mensen en hun familie ondersteunen”, licht Gabriella De Francesco toe. “Het gaat vaak om 50-plussers die nog een lening moet afbetalen, studerende kinderen hebben en waarvan de partner minder gaat werken. Wanneer de zorg voor hen groter wordt, moeten zij mogelijk naar een woonzorgcentrum verhuizen, met mogelijke financiële gevolgen voor hun omgeving. Roosendaelveld heeft een specifieke erkenning voor jongdementie aangevraagd. De acht bewoners kunnen dan gebruik maken van de voordelen die gepaard gaan met deze erkenning zoals een korting van 25 euro per dag op de dagprijs. Bovendien zullen we extra personeel kunnen inzetten met een specifieke expertise.” Daarnaast wordt sterk ingezet op innovatieve zorgtechnologie, zodat de bewoners maximale vrijheid hebben zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt. Er wordt gewerkt met camera's, locatiebepalingen en leefcirkels. “Omwille van de coronamaatregelen is het feestje iets minder uitgebreid dan dat we het wilden,” zegt Jeroen Baeten, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. “Het aantal mensen is beperkt op de openingsreceptie en met de bezoekmomenten de komende dagen willen we dit compenseren. Iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij het woonzorgcentrum kan de komende dagen een kijkje komen nemen, inclusief het personeel van Zorgbedrijf Rivierenland”, aldus Baeten. Als je rondloopt in het gebouw is in ieder geval duidelijk dat Zorgbedrijf Rivierenland inzet op maximale aandacht voor wonen, leven en zorg in de nieuwe context, samen met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familieleden. Zorgbedrijf Rivierenland zoekt nog steeds medewerkers die met passie en bezieling willen werken met de doelgroepen in Roosendaelveld. Wil je graag deel uitmaken van dit avontuur, bekijk dan de vacatures op www.zorgbedrijfrivierenland.be/vacatures. Website Roosendaelveld Sfeerbeelden