Stad Mechelen is #WithRefugees

09 Oktober 2019

Stad Mechelen is #WithRefugees

Ondertekening VN-solidariteitsverklaring   Stad Mechelen heeft net als honderden andere steden ter wereld aangegeven dat het solidair is tegenover vluchtelingen. Schepen Gabriella De Francesco ondertekende daarvoor vanmorgen de solidariteitsverklaring #WithRefugees van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Er waren ook lovende woorden voor de vele Mechelse partners en vrijwilligers die hun steentje bijdragen om het de bewoners van het tijdelijk opvangcentrum zo aangenaam mogelijk te maken. “Mechelen is een warme stad waar mensen op de vlucht niet aan hun lot worden overgelaten.” Zo stelt schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco de visie van het stadsbestuur meteen scherp. “Momenteel vangen we samen met het Rode Kruis in de oude ziekenhuiscampus 230 mensen op die wachten op nieuws over hun asielaanvraag. Onder hen ook gezinnen met kinderen. Ze krijgen de nodige zorgen en ook kansen om zich te ontwikkelen of te participeren in de maatschappij.” CharterThe UN Refugee Center, of UNHCR, roept steden, bedrijven, NGO’s of universiteiten op om een wereldwijde coalitie te vormen die samenwerkt om vluchtelingen en asielzoekers hoop, hulp en een stem te geven. Vandaag leven meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd niet meer in hun eigen land omdat ze gevlucht zijn voor geweld of vervolging. Ze laten bijna alles achter om veiligheid te zoeken en een nieuwe toekomst uit te bouwen. Wanneer vluchtelingen aankomen in een nieuw land, vestigt bijna twee van de drie zich in een stedelijk gebied. Lokale autoriteiten die het #WithRefugees-charter ondertekenen, zijn het ermee eens dat het creëren van inclusieve gemeenschappen en het bevorderen van hoop nog nooit zo belangrijk geweest is. Dat steden de vasthoudendheid, moed, kennis en achtergrond van vluchtelingen zelfs positief kunnen benutten om maatschappelijke en economische groei te bevorderen. Dat de diversiteit aan ervaringen en ideeën creativiteit en innovatie stimuleert. Dat je als stad wil werken aan het verbeteren van infrastructuur en dienstverlening zodat het integreren van deze nieuwe bewoners vlot verloopt. Dat de oplossingen voor de vluchtelingencrisis op lokaal niveau beginnen, maar dat de impact van deze solidariteit wereldwijd zal zijn. PluimAl twee keer op drie jaar tijd opende de stad Mechelen een noodopvangcentrum voor vluchtelingen en werd er een coördinator aangesteld om in samenwerking met verschillende partners de nodige kaders rond zorg, vrije tijd, werk, enz… uit te werken. Een uniek initiatief met als voordeel dat er kort op de bal gespeeld kan worden. De coördinator bekijkt met de verschillende stadsdiensten en andere stedelijke partners, maar ook burgers hoe zij kunnen inhaken op vragen en noden. Enkele voorbeelden: bij Visit Mechelen kunnen de bewoners een UiTPAS met kansentarief verkrijgen om deel te nemen aan het culturele en sportleven in de stad; Mechelen Feest, Ecoso, de jeugddienst en de dienst duurzaamheid en mondiaal beleid bieden vrijwilligerswerk aan tijdens evenementen Lokale dienstencentra, zoals Den Deigem, bieden samen met Welcome in Mechelen vzw taal- en computerlessen aan; De keuken in het Sociaal Huis wordt gedeeld en bewoners van het opvangcentrum kunnen er zelf koken; De jeugddienst leent spelmateriaal uit en stimuleert kinderen om deel te nemen aan vakantieactiviteiten; Privéondernemingen voorzien gratis toegangstickets als verwelkoming, bijvoorbeeld Rederij Malinska of KV Mechelen Lokale organisaties zoals De Keeting of De Nieuwe Weg ondersteunen met kledij en speelgoed; Huis van het Kind biedt de nodige ondersteuning aan rond onder andere zwangerschap en opvoeding; Vanuit de stadsdienst sociaal beleid werd al twee keer de activiteit ‘Samen Lopen’ georganiseerd; Er was het wereldrecord frietjes bakken op World Refugee Day, een organisatie van onder andere Welcome in Mechelen; Gemeenschappen krijgen de ruimte om hun gebruiken open te stellen voor alle Mechelaars, denk maar aan de organisatie van de Iftar of het Holi Festival of Colors. Ook de Mechelse onderwijspartners verdienen een pluim, want op vlak van onderwijs gebeurt er heel wat voor de jongste bewoners. Zo’n 50 kinderen werden de afgelopen maanden opgenomen in de taalbadklas en in reguliere klassen in het basis- of secundair onderwijs. Vrijwilligers met een pedagogische achtergrond worden ingezet om extra zorg en ondersteuning aan te bieden. En ook de Mechelse jeugdbewegingen laten zich van hun warmste kant zien. Verschillende groepen gaven aan vluchtelingen mee te willen betrekken in hun werking. De grootste pluim gaat volgens schepen Gabriella De Francesco naar alle organisaties die bewoners van het noodopvangcentrum inzetten voor vrijwilligerswerk. Zo konden zij recent nog meewerken aan de opbouw en afbraak van de M-Fair in Lamot. “Hoewel het niet evident is, gaan heel wat organisatoren toch dit extra engagement aan. Voor de bewoners betekent het heel wat: ze besteden hun dag zinvol, komen onder de mensen, maken mee deel uit van de samenleving”, besluit ze. https://www.unhcr.org/withrefugees/