Week van de vrijwilliger: Voorstelling programma

26 Februari 2022

Week van de vrijwilliger: Voorstelling programma

“Vrijwilligers zijn het kloppend hart van zoveel verschillende Mechelse organisaties. Zich inzetten voor elkaar zit diepgeworteld in ons Mechels DNA" - schepen Rina Rabau Nkandu

We zijn weer aan de week van de vrijwilliger toe. Een week waar ook Mechelen haar vrijwilligers en organisaties onder het vergrootglas zet. De week wordt afgetrapt met de raamstickeractie, een passage in de Nieuwe Maan en een infostand op de zaterdagmarkt. Maar naast deze week zullen er ook doorheen het jaar acties plaatsvinden om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.

Mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een ander en voor de samenleving voeden de sociale innovatie en stimuleren ondernemerschap. Ze zorgen ervoor dat heel wat van onze zorginstellingen, socio-culturele partners en buurtgerichte initiatieven blijven bestaan. Terecht dus, dat vrijwilligers ‘het sociaal weefsel’ van de samenleving worden genoemd. Ze dragen onvoorwaardelijk bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden.

“Vrijwilligers zijn het kloppend hart van zoveel verschillende Mechelse organisaties. Zich inzetten voor elkaar zit diepgeworteld in ons Mechels DNA. Dat zie je aan het aantal vrijwilligers in onze stad: 1 op 7 Mechelaars is vrijwilliger. Dat wil zeggen dat Mechelen maar liefst 13.000 vrijwilligers telt. Daar vul je bijna het voetbalstadion mee!”, zegt een trotse schepen van sociale cohesie en participatie Rina Rabau Nkandu.

Er bestaat een sterke onderlinge verbondenheid en een solidaire sfeer in de stad. En dat vertaalt zich in verbazingwekkende cijfers. Mechelen heeft bijna het dubbel aantal vrijwilligers aan de slag in vergelijking met het Vlaams gemiddelde.

Vrijwilligerspunt Mechelen

Het Vrijwilligerspunt is de eerste stap in de wereld van het vrijwilligerswerk voor de Mechelaar. Op het online platform wordt een handig overzicht gegeven van alle vrijwilligerstaken die momenteel vacant zijn. Kandidaat-vrijwilligers kunnen filters instellen en zo gericht zoeken. Het contactformulier dat ze vervolgens invullen, komt meteen bij de juiste organisatie terecht. Zo matchen vraag en aanbod op een snelle en toegankelijke manier.

Het komende jaar

De vrijwilliger wordt doorheen heel het jaar onder de aandacht gebracht met het Vrijwilligerspunt als curator voor dit programma. 

Coördinator Bas Dhoey spreekt namens de collega's van het Vrijwilligerspunt: "Overal in de stad zijn er vrijwilligers aan de slag en engageren organisaties zich om met vrijwilligers te werken. Met het vrijwilligerspunt willen we zichtbaarheid geven aan deze inzet. Daarom spreiden we vanaf dit jaar onze acties en initiatieven, zo bieden we informatie en kansen aan en blijven we het belang van vrijwilligerswerk benadrukken.

Het werkjaar gaat van start met de week van de vrijwilliger en een fonkelnieuwe campagne: de raamstickeractie. Met deze campagne tonen de stad en de betrokken organisaties massaal hun dankbaarheid door een raamsticker omhoog te hangen. De vrijwilligers tonen op hun beurt hun fierheid met een sticker aan het raam. 

324 organisaties en vrijwilligers doen mee

“Dit jaar gaan we volop voor onze raamstickeractie en mét succes! Maar liefst 324 organisaties en vrijwilligers hebben aangegeven een sticker te plakken om de week van de vrijwilliger in de kijker te zetten”, aldus de schepen.

Onder het motto ‘Vrijwilligerspunt komt naar je toe’ stellen ze zich de komende periode ook mobiel op. Tijdens meerdere momenten dit jaar zal het Team Vrijwilligerspunt zich ten velde begeven met een infostand over de werking. 

Naast het pop-up infostand biedt het Vrijwilligerspunt ook vorming- en infomomenten aan in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Een goed moment voor organisaties en potentiële vrijwilligers om te netwerken en vrijwilligerswerk te leren. De data zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website.

Op 12 mei zal de vrijwilligersbeurs plaatsvinden. Dit is de derde editie en wordt een toegankelijk kennismakings-, info- en verbindingsmoment voor organisaties, vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is. Die dag zal er bijzondere aandacht zijn voor steunrelaties, meer bekend als buddywerkingen. De voormiddag richt de zich op scholen, anderstaligen en nieuwkomers. Vanaf de namiddag is iedereen welkom.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden of ben je op zoek naar meer informatie? Neem een kijkje op: https://makers.mechelen.be/vrijwilligerspunt.