Slim bufferbekken vrijwaart Hombeek van wateroverlast

05 Februari 2021

Slim bufferbekken vrijwaart Hombeek van wateroverlast

De stad heeft een stuk grond aangekocht in de Bankstraat in Hombeek om er een waterbufferbekken te voorzien. Zo'n bufferbekken vangt regenwater op en helpt zo wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. In droge periodes kan het water dan weer gebruikt worden voor de subirrigatie van naburige landbouwgronden.  In de Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat werd bij de heraanleg een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Het regenwater werd aangesloten op de Dorpsloop, die de spoorweg kruist. De koker onder de spoorweg is te klein om het regenwater door te voeren. In geval van hevige regen moet de druk op de waterloop beperkt worden om het centrum te vrijwaren van wateroverlast. Daarom heeft de stad een stuk grond aangekocht van 11.457 m² in de Bankstraat, naast de spoorweg, om er een bufferbekken te realiseren, zodat het regenwater tijdelijk gebufferd kan worden en vertraagd kan leeglopen naar de waterloop. Slim systeem Stad Mechelen zit mee in het Europese Horizon 2020 project ‘B-WaterSmart’, een innovatief pilootproject waarbij hemelwater uit het bufferbekken hergebruikt wordt voor subirrigatie van de nabijgelegen landbouwpercelen. Het ontwerp van het bufferbekken in Hombeek zal hierop aangepast worden met onder meer een regelbare schuif die de doorvoer van water kan tegenhouden of beperken. Er wordt een mobiele zuiveringsinstallatie voorzien om het hemelwater te zuiveren tot een kwaliteit die voldoende is om gewassen te subirrigeren. "Daarnaast komen er sensoren om de neerslag te meten, de waterkwaliteit van het water in het bufferbekken, de bodemvochtigheid en het grondwaterpeil in de landbouwpercelen én het waterpeil in het bufferbekken. Dankzij dit slim meet- en besturingssysteem komt het hemelwater uiteindelijk op het juiste moment op de juiste plaats terecht", vertelt Marina De Bie, schepen van onder meer milieu en slimme stad. “Werken aan een beter waterbeheer is de motor om Mechelen toekomstbestendig te maken. Ruimte geven aan water via onthardingen en wadi’s biedt kansen om de stad te vergroenen en beschermt ons tegen uitdroging. Dit is cruciaal voor onze landbouw, maar ook noodzakelijk om onze waardevolle wetlands nat te houden. Slimme waterbuffering, bijvoorbeeld in bufferbekkens, kan de nood aan water in tijden van droogte opvangen en beschermt ons tegen overstromingen bij zware regenval. Mechelen is, te midden van een rivierengebied, ontstaan bij gratie van het water. We kiezen er nu opnieuw 100% voor om dit water te omarmen als drager van onze natuur en stedelijk weefsel”, aldus Patrick Princen, schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling.  Partners binnen dit pilootproject zijn: Proefstation voor groententeelt, Aquafin, KWR en Vlakwa. https://www.mechelen.be/regenwater-hergebruiken-voor-landbouw