"Vrouw, man of X? Iedereen gelijk in Mechelen"

13 Mei 2022

“We gaan voorbij aan het binaire man-vrouw-denken en spreken consequent over ‘Mechelaars’"

Stad vernieuwt genderstatement

‘Alle Mechelaars (v/x/m) zijn gelijkwaardig’. In het vernieuwde genderstatement van Mechelen spreekt de stad niet langer enkel/uitsluitend over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar van mensen, ongeacht hun geslacht, het gender waarmee ze zich identificeren of hun seksuele oriëntatie. Ook werd er een nieuwe passage toegevoegd over jezelf kunnen zijn en je veilig kunnen voelen in Mechelen. Een oproep voor elke Mechelaar.

Gelijkheid en gelijke kansen vormen een rode draad doorheen het bestuur en de cultuur van Stad Mechelen en haar partners. Zo schenkt de stad al jaren aandacht aan gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid, een basisrecht voor ieder mens. Om dat te benadrukken en om de puntjes nogmaals op de ‘i’ te zetten kreeg het genderstatement van de stad een belangrijke update.

“Het genderstatement dateert uit 2010, een update was dus aan de orde”, zegt schepen voor gelijke kansen en diversiteit Gabriella De Francesco. “We gaan voorbij aan het binaire man-vrouw-denken en spreken consequent over ‘Mechelaars’. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn in onze stad, dat is wat ik als schepen voor geluk nastreef. Geluk als een werkwoord, geluk als een basisrecht. Iedereen moet zich gehoord en gezien voelen zoals ze zijn. Want gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid van alle burgers is een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt", vertelt Gabriella De Francesco, schepen voor diversiteit en gelijke kansen.

Het genderstatement breidt overigens uit van twee naar drie principes. Dit zijn ze (in het kort):

  1. Mechelen is een stad waar alle burgers met elkaar samenleven. Een stad die de publieke ruimte opdeelt naargelang gender of geslacht wijzen we resoluut af.
  2. Mechelen wijst elke vorm van discriminatie af en verdedigt actief gelijkheid en gelijkwaardigheid van elke burger.
  3. Elke Mechelaar moet zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich veilig kunnen bewegen in de publieke ruimte in Mechelen

Mechelen kleurt regenboog
De Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) vindt plaats op 17 mei. Een uitgelezen moment om het regenboogbeleid van stad Mechelen onder de aandacht te brengen. Daarom hijst schepen Gabriella De Francesco maandagavond 16 mei de regenboogvlag samen met Thomas Timmerman, finalist van de ‘Mister Gay Belgium’-verkiezing.

“Een statement kan veel zeggen, het zijn acties en activiteiten die waarden en normen uitdragen en kunnen sensibiliseren waar het nodig is. Ook dat maakt onderdeel uit van een actief regenboogbeleid”, verduidelijkt schepen De Francesco. “Dit jaar leggen we de focus specifiek op handel en horeca. Zo werden regenboogpakketten uitgedeeld aan Mechelse handel & horeca op de horecamarkt van 9 mei. Van de internationale dag tegen holebifobie en transfobie wordt onmiddellijk ook een week gemaakt, waar Mechelen helemaal regenboog kleurt. We hangen regenboogvlaggen, plaatsen regenboogpancartes, kleuren zebrapaden en banken in de regenboogkleuren en delen regenboogbuttons uit. Je zal ons ook op de zaterdagmarkt kunnen vinden.”

Mechelen is, samen met Vlaamse overheid, actieleider op Europees niveau rond het thema LGBTI+ en migratie. In het najaar van 2022 zullen ook nog events gepland worden die hier specifiek de aandacht op vestigen.

Meer info:
www.mechelen.be/idahot
https://www.mechelen.be/genderstatement