Vrijgekomen ruimte op de vesten krijgt tijdelijke invulling

28 Oktober 2022

Vrijgekomen ruimte op de vesten krijgt tijdelijke invulling

Binnenkort is de enkelrichting op de vesten een feit. Stad Mechelen en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voeren dit in om meer plaats te geven aan fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Maar ook om ruimte vrij te maken voor sport, spel, ontmoeting en meer groen.

Binnenkort is de enkelrichting op de vesten een feit. Stad Mechelen en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voeren dit in om meer plaats te geven aan fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Maar ook om ruimte vrij te maken voor sport, spel, ontmoeting en meer groen. Die ruimte wordt eerst tijdelijk ingericht, in afwachting van de definitieve heraanleg. De voorbije maanden werden heel wat ideeën verzameld om met die ruimte aan de slag te gaan. Vanaf december krijgen de eerste voorstellen concreet vorm. 

“De Nieuwe Vesten is één van onze grootste projecten de komende jaren. We hertekenen niet alleen vijf kilometer weg, maar ook meer dan vijf hectare publieke ruimte. Het is belangrijk om samen met de Mechelaar aan de slag te gaan om die vrijgekomen ruimte juist in te vullen. De leden van Baanbrekers+, buurtbewoners, cultuurspelers en andere verenigingen leverden heel wat ideeën tijdens de infomarkten in maart en de online bevraging voor de zomer. Stap voor stap zorgen we ervoor dat Mechelaars de vesten niet meer alleen als een weg ervaren”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen. 

Stadspoorten in de kijker en kleinere projectjes 

“Naast verschillende kleinere projecten, gaan we specifiek aan de slag met vier van onze stadspoorten. Dat zijn belangrijke toegangen tot onze binnenstad. De poorten krijgen elk een ander accent, dat past bij die plek. Zo wordt de Adegempoort een echte kinderpoort. Van de Korte Pennincstraat/Komet maken we dan weer een groene parkpoort. Aan de Brusselpoort en het Kardinaal Mercierplein focussen we op cultuur, ontmoeting en exporuimte. We voorzien op verschillende plekken sporttoestellen, ruim 135 zitbanken, fietsenstallingen voor zo’n 600 fietsen, en 350 bloem- en boombakken”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. 

Om van de Adegempoort een kinderpoort te maken komt op de ventweg van de Olivetenvest een natuurlijk speelterrein en petanquebaan. Op de ventweg van de Astridlaan komt een compact fietsparcours.  Aan de ‘parkpoort’ ter hoogte van de Korte Pennincstraat wordt in totaal ongeveer 700m² groen aangeplant. Het park Komet wordt zo doorgetrokken tot op de vesten en je krijgt een groene doorsteek vanaf de Vaart tot de binnenstad. Aan de Brusselpoort komt een houten constructie voor ontmoeting, het lezen van een boek en kleinschalige activiteiten die onder andere de geschiedenis van de vesten belichten. De vierde poort op het Kardinaal Mercierplein biedt mogelijkheden tot exporuimte en de blik op de toekomst. Het was tot 1961 de plek van de commiezenhuizen. Ze werden afgebroken, maar worden nu vervangen door een informatieve opstelling om verschillende stadsprojecten voor te stellen. 

Verspreid over de vesten komen tal van kleinere projecten. Op de Speecqvest komt bijvoorbeeld een sporttoestel voor krachttraining. Op de Zandpoortvest komen parkeervakvlonders voor fietsen. Op een aantal plaatsen worden ook fietskluizen voorzien. De voorstellen van de vlonders en fietskluizen zijn trouwens ideeën vanuit ‘De Grond der Dingen’, het bekroonde participatietraject dat gedurende een tweetal jaar liep vanuit Arsenaal/Lazarus en Museum Hof van Busleyden. De kleinere projecten voert Stad Mechelen uit. Voor de inrichting van de stadspoorten wordt beroep gedaan op ontwerpers en aannemers. Op sommige plaatsen gaan dan weer Mechelaars zelf aan de slag. Zo nemen studenten van de afdeling Meubelontwerp van Thomas More een aantal plantenbakken onder handen. 

Op deze overzichtskaart zijn de vier 'poorten' aangeduid met een Mechels kroontje. © De Nieuwe Vesten

Testopstelling 

De invulling van de vrijgekomen ruimte op de vesten gebeurt met tijdelijke ingrepen. Elke nieuwe inrichting heeft tijd nodig. Het duurt even voor bewoners eraan wennen en er gebruik van maken. Het kan natuurlijk dat iets niet werkt op een bepaalde plek. Daarom zullen de buurtbewoners regelmatig worden bevraagd. Dat zal een eerste keer in het voorjaar van 2023 gebeuren. De Stad en AWV zullen dan ook polsen naar eventuele nieuwe voorstellen voor het invullen van de vrijgekomen ruimte. 

Ondertussen werkt een ontwerpteam aan een ontwerp voor de definitieve vernieuwing van de vesten. Vanaf eind 2023 krijgen de vesten een volledige make-over. Eind 2029 zou die heraanleg volledig klaar moeten zijn.