Voorontwerp herinrichting IJzerenleen positief onthaald door handelaars

27 Mei 2021

Voorontwerp herinrichting IJzerenleen positief onthaald door handelaars

Na de Bruul en de Onze-Lieve-Vrouwestraat krijgen binnenkort nog twee straten uit de Mechelse winkeldriehoek een upgrade. De Geitestraat wordt heraangelegd en op de IJzerenleen wordt een groene belevingsstrook aangelegd. Beide voorontwerpen zijn klaar. Het voorontwerp van de IJzerenleen werd gisteren als eerste toegelicht aan de betrokken handelaars, horeca-uitbaters en buurtbewoners.  De huidige, tijdelijke opstelling met groenbakken en zitelementen moet begin 2022 een permanent karakter krijgen. Daarvoor werd een conceptvoorstel uitgewerkt dat de hele strook tussen het voetpad en de rijbaan aan de westzijde van de straat een nieuwe aanblik geeft. De hele strook wordt een opvolging van groenvakken en terraszones. De huidige voorziene terraszones blijven behouden in het nieuwe ontwerp en ook het voetpad blijft breed genoeg om tijdens Maanrock als veiligheidscorridor dienst te doen. Als bestrating wordt overal met de algemeen gebruikte kasseimengeling gewerkt, die op de terraszones van een gecementeerde voeg wordt voorzien. De uitvoeringstijd wordt zo kort mogelijk gehouden om de hinder tijdens de werken maximaal te beperken. “In het voorgestelde ontwerp zitten dertien bomen, een kleine 400 m² plantvakken, waarvan 260 m² verlaagd, en ruim 50 m² zitranden. Op die manier zullen we met de heraanleg van een beperkt deel van de IJzerenleen de straat toch een grondige metamorfose geven. Dit wordt voor winkelaars en terrasbezoekers nóg een aantrekkelijkere plek dan het nu al is”, vertelt schepen Patrick Princen, schepen van Openbare Werken. “Als je voluit wil inzetten op de winkeldriehoek, moet je de belevingswaarde verhogen. We willen het handelscentrum nog meer op een aangename manier positioneren. Door meer groen en meer rustplekken op de IJzerenleen te voorzien, maken we het gezelliger om er te vertoeven, te winkelen en een terrasje te doen. Het vernieuwde voetpad zorgt niet alleen voor een betere beeldkwaliteit, maar ook voor meer wandelcomfort bij de gebruikers. Daarnaast voorzien we meer ruimte voor de terrassen, die bovendien gezelliger worden door de nabijheid van de nieuwe plantvakken”, klinkt het bij schepen van Economie, Greet Geypen. “Het voorstel tot herinrichting van de IJzerenleen werd gisterenavond alvast positief onthaald door de handelaars. We gaan nu met hun feedback aan de slag voor de definitieve uitvoeringsplannen. We gaan resoluut voor beleving en aantrekkelijkheid. De winkels zelf en de nieuwe inrichting van de straat moeten de mensen nog meer goesting geven in de IJzerenleen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen. Het college van burgemeester en schepenen gaf eveneens groen licht voor het voorontwerp van de toekomstige Geitestraat. Dit wordt volgende week besproken met de buurt. Snel dus meer nieuws daarover! Impressiebeeld © Stad Mechelen