Volkstuintjes en een speelbos aan de Oude Antwerpsebaan

27 April 2015

Volkstuintjes en een speelbos aan de Oude Antwerpsebaan

Mechelen is een sterk groeiende stad, met een aantal dichtbevolkte wijken. Goed nieuws, want het is een teken dat onze stad aantrekkelijk is en nieuwe - vaak jonge - gezinnen aantrekt. Die dichtbevolkte wijken zorgen er voor dat niet alleen de persoonlijke tuin vaak beperkt is, maar ook dat er niet altijd groene ruimtes in de nabijheid zijn. Naast parken is er dan ook vooral vraag naar volkstuintjes enerzijds en speelnatuur anderzijds. Door de aankoop van een perceel grond aan de Oude Antwerpsebaan en het gebruik van gronden van het Sociaal Huis, wordt voor beide een extra locatie mogelijk. Zoektocht naar nieuwe locaties De wachtrij voor het verkrijgen van een volkstuin vandaag bedraagt meerdere jaren, er is dus duidelijk nood aan extra locaties. Speelbossen zijn er ook wel bijgekomen de laatste jaren, maar er is zeker nog nood aan. Vooral kinderen of jeugdbewegingen in de buurt gebruiken speelnatuur, het is dan ook de bedoeling er verspreid over het grondgebied te creëren. Bij de zoektocht viel het oog op enkele gronden aan de Oude Antwerpsebaan, tegen de N16 en de opritten van de R6.

 

Speelbos en volkstuinen achter Scouts Heilig Kruis

De ontwikkeling van volkstuinen en een speelbos komt achter de lokalen van Scouts Heilig Kruis. "Door de nabijheid van de scouts is een speelbos ideaal", vertelt schepen van jeugd Greet Geypen. "Bosspelen zijn een populaire bezigheid voor jeugdbewegingen en de nabijheid van een speelbos is dan uiteraard een grote meerwaarde. In de nabijgelegen woonwijk Galgenberg wonen uiteraard ook heel wat kinderen die van het bos kunnen profiteren. Wij hebben daarom onderhandeld met de eigenaar om het bos aan te kopen, zodat we op deze interessante locatie een speelbos kunnen voorzien. Spelen is één van de belangrijkste thema's in Mechelen Kinderstad. De stad kiest resoluut voor spelende kinderen en creëert daarom zo veel mogelijk speelkansen. Gaande van speelruimte, spelprikkels, speelstraten tot speelbossen".

Vroeger moesten de scouts langs de Oude Antwerpsebaan en de afrit op zoek gaan naar speelnatuur. Deze strategische aankoop betekent dat de scouts via een wandelpad doorheen het volkstuinpark naar het speelbos kunnen wandelen zonder een auto tegen te komen.

 

Volkstuinen

Tussen het nieuwe speelbos en de lokalen van de scouts komt zoals gezegd ook een locatie voor volkstuinen. Er is plaats voor 54 tuintjes, afgebakend door inheemse hagen en kastanjehouten afsluitingen. "Voor elk tuintje wordt een tuinhuisje met regenton en een compostvat voorzien. In de loop van mei start de eerste fase waarbij 22 tuintjes zullen worden aangelegd. In november volgt de volgende fase. Dan worden de uit te doven volkstuintjes in de wijk Otterbeek overgeheveld naar deze locatie", aldus Marina De Bie, schepen van natuur- en groenontwikkeling.

Voor het hele traject van de zoektocht naar locaties voor nieuwe volkstuinen en de concrete invulling ervan, wordt de stad bijgestaan door Tuinhier Mechelen vzw. "De nieuwe volkstuinen beantwoorden een stijgende behoefte aan verantwoord tuinieren. Onze vzw 'TUINHIER Mechelen' is een lokale vereniging voor tuinliefhebbers en we kunnen dankzij de samenwerking met de stad nu ook inspelen op de grote vraag naar huurtuintjes", aldus John De Grieve van Tuinhier Mechelen.

"Gezien de goede bereikbaarheid en de ligging dicht bij een dichtbevolkte woonwijk, is de locatie ook voor volkstuintjes ideaal", vertelt De Bie nog. "Het zelf kweken van groenten wordt de laatste tijd terug populairder, we zijn dan ook blij dat we dit kunnen voorzien voor Mechelaars met groene vingers. Ook de sociale component van volkstuinen, waar mensen dicht bij elkaar aan de slag zijn, is uiteraard een enorme meerwaarde." De totale kostprijs voor aanleg van de volkstuintjes bedraagt ongeveer 100.000 euro. De stad verkreeg hiervoor van de Vlaamse Landmaatschappij een subsidie van 15.000 euro.

In tegenstelling tot de zone voor de volkstuintjes die eigendom van het Sociaal Huis zijn, wordt het perceel voor het speelbos aangekocht. Het perceel van net geen 9.000 m² zal ongeveer 35.000 euro kosten. Als de aankoop van dit perceel op de gemeenteraad van 28 april goedgekeurd wordt, kan de aanleg van zowel het speelbos als de volkstuintjes opgestart worden.

Voor meer info en het aanvragen van volkstuintjes: www.volkstuinmechelen.be