Vlaanderen steunt stadsbos in Stuivenberg

20 Augustus 2013

Vlaanderen steunt stadsbos in Stuivenberg

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde in totaal vijf nieuwe bebossingsprojecten goed. Het zijn projecten van gemeenten die reageerden op de oproep in februari 2013 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen. Mechelen krijgt 117.000€ subsidiesteun voor het nieuwe bos Stuivenberg. ANB ontving 16 projectaanvragen in het kader van de oproep 2013. Daaruit selecteerde een jury vijf laureaten. Projecten die stadsrandbossen, lokale bosuitbreidingsinitiatieven of speelbossen versterken, kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dit zijn gebieden met unieke topnatuur die extra aandacht vragen.De laureaten zijn:

Mechelen, Oostende, Ronse, Evergem en Stekene.

In Mechelen zal het bos aan Stuivenberg ondersteund worden, dat in het RUP tussen het kanaal en bedrijventerrein en de nieuwe woonwijk gelegen is. Het zal samen met het nabije Vrijbroekpark een grote groene long voor de stad vormen, maar ook een buffer tussen stad en E19. Bovendien zal het bos, samen met de recent aangekondigde nieuwe parken, een nieuwe stap in de vergroening van Mechelen betekenen. Op deze manier krijgt een ruime groene gordel vorm en zal deze, aangevuld met de verschillende parken en tuinen, er voor zorgen dat elke Mechelaar van groen zal kunnen genieten op max. enkele 100-den meter van zijn/haar voordeur.