Vlaanderen steunt én erkent flexibele opvang 38Volt

01 Juni 2021

Vlaanderen steunt én erkent flexibele opvang 38Volt

Met 38Volt bieden we flexibele kinderopvang en gezinsbegeleiding op maat richting werk of opleiding. 

38Volt, ooit begonnen als een experiment rond flexibele kinderopvang, wordt vanaf juni 2021 officieel erkend én betoelaagd door Vlaanderen. Dit typisch Mechels project dat toch enigszins buiten de lijntjes kleurde door de combinatie van kinderopvang met doorgedreven gezinsbegeleiding, wordt vandaag erkend als "een vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning". De komende drie jaren ontvangen we een jaarlijkse subsidie van zo'n 50.000 EUR. Een belangrijke impuls om 38Volt verder uit te bouwen en er een vaste meerwaarde van te maken.

Onder impuls van en gefinancierd door het Europese PACE-programma werd in december 2017 in Mechelen het project 38 Volt opgezet. Huidig schepen Gabriella De Francesco was toen projectcoördinator en werd bijgestaan door drie kinderbegeleidsters en één gezinsbegeleidster. Na enkele jaren experimenteren rond flexibele kinderopvang, vormen en activeren van kwetsbare ouders en het op maat begeleiden van gezinnen, bundelde een onderzoeksteam de resultaten van alle projecten uit het PACE-programma. In december 2020 koos Stad Mechelen ervoor om deze werking te verduurzamen en in te bedden samen met Zorgbedrijf Rivierenland.

“Voor ik schepen werd, heb ik als coördinator, samen met drie kinderbegeleiders en een gezinsbegeleider, mee de kiemen mogen leggen van deze vernieuwende praktijk”, zegt schepen van gezin en armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “Vandaag heeft deze werking een prominente rol in de bestrijding van kinderarmoede door kwetsbare gezinnen met jonge kinderen integraal te versterken. 38 Volt is immers meer dan een flexibele kinderopvang.”

38 Volt is gevestigd in een gebouw van de stad in de Caputsteenstraat 38 in Mechelen. Zorgbedrijf Rivierenland staat in voor de operationele uitvoering van het kinderdagverblijf met flexibele opvang en voorziet ook in kinderbegeleiding en coördinatie. "De stad voorziet in gezinsondersteuning, zodat we maximaal aanknopingspunten kunnen zoeken met andere stedelijke initiatieven. Zo kunnen we kwetsbare gezinnen nog beter versterken en ouders activeren”, besluit schepen De Francesco.