Victor houdt schoolomgevingen veilig

29 April 2015

De stad Mechelen plaatste woensdag de eerste 'Victor Veilig'-pop aan het Scheppersinstituut in de Thaborstraat. Het opvallende figuurtje moet de automobilisten wijzen op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer. In de loop van de komende weken worden er zo'n 80 Victor Veilig-figuurtjes nabij alle Mechelse basisscholen opgesteld. ? De stad Mechelen wil veilige verkeerssituaties creëren en doet daarbij een beroep op 'Victor Veilig'. Groot en zwaar is hij niet, maar toch moet hij snelheidsduivels in de Mechelse schoolomgevingen tegenhouden. "Het past in het beleid van de stad om werk te maken van verkeersveilige schoolomgevingen. Daarom werd vorig jaar een bevraging bij de scholen opgestart, op basis waarvan we momenteel aan concrete acties werken. Ook het herkenbaar maken van een schoolomgeving past binnen dat kader", aldus schepen van Mobiliteit Marina De Bie.

'Victor Veilig' is een mannetje van 80 cm hoog en heeft met een rood vlaggetje in de hand en zijn felgroene kleur een hoog attentiegehalte voor automobilisten en andere weggebruikers. De grote Rommy-sticker 'GRAAG TRAAG' op 'Victor Veilig' herinnert de bestuurders er ook aan om vaart te minderen. Het eerste felgroene plastic poppetjes werd vandaag opgesteld ter hoogte van het Scheppersinstituut in de Thaborstraat.

"Uit diverse bevragingen komt steeds vaker naar voor dat een verkeersveilige schoolomgeving erg belangrijk is. Door het plaatsen van 'Victor Veilig'-figuren willen we hier vanuit Mechelen Kinderstad nog meer de aandacht op vestigen. Het idee werd opgedaan tijdens een werkbezoek in Brugge waar deze mannetjes al langer gebruikt worden", zegt schepen van Jeugd Greet Geypen.

In totaal werden er 150 figuurtjes aangekocht voor de kostprijs van 6375 euro. Elke basisschool in Mechelen krijgt twee 'Victor Veilig' figuurtjes ter beschikking. De bedoeling is dat elke van deze scholen een suggestie doet naar plaatsing toe. In totaal gaat het om 40-tal scholen en een 80-tal figuurtjes. De overige figuurtjes kunnen o.a. gebruikt worden bij overige acties (speelstraten, mobilteitsacties, ?).

"Met deze actie willen we alle weggebruikers er nog eens attent op maken dat de snelheden in bepaalde situaties aangepast moeten worden om de zwakste weggebruikers een veilige wandel- en fietsomgeving te kunnen garanderen, zeker op plaatsen waar zo veel kinderen aanwezig zijn", aldus Marina De Bie.

Het opzet is dat aan alle basisscholen de figuren geplaatst zijn tegen begin volgend schooljaar. Victor Veilig komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en de plastieken pop maakt nu zijn opmars over de hele wereld. "Wij willen niet steeds opnieuw het warm water uitvinden en hebben voor een concept gekozen dat in Vlaanderen reeds visueel is. Zodoende wordt het begin van de schoolomgeving voor zoveel mogelijk weggebruikers duidelijk en dat is toch de bedoeling", besluit Greet Geypen.