Verscherpte aandacht voor kwetsbare Mechelaars tijdens coronacrisis

03 April 2020

Verscherpte aandacht voor kwetsbare Mechelaars tijdens coronacrisis

Foto: Schepen Gabriella De Francesco voor het Sociaal Huis van Mechelen. De coronacrisis treft iedereen, maar nog dubbel zo hard wie het al moeilijk had. Daarom focust het stadsbestuur ook op de heel kwetsbare groep Mechelaars. Mensen die vaak niet weten tot wie ze zich moeten richten in crisistijd. Stad Mechelen, haar stedelijke partners en solidaire burgers nemen essentiële maatregelen rond huisvesting, voedselvoorziening en begeleiding. Mechelen gaat prat op haar inclusief beleid en is trendzetter in de aanpak van gezinsarmoede. Ook in deze crisistijd verliezen wij onze speerpunten niet uit het oog. Het aanpakken van armoede is daar één van. Gezinnen in armoede hebben vaak een minder sterk sociaal netwerk. De overheidsinformatie bereikt hen moeilijker, laat staan de toestroom van regels en aanbevelingen in deze coronacrisis. Daarom mogen wij onze aanklampende aanpak niet loslaten. Onze vele projecten rond woningnoodhulp, gezinshulp, onderwijsondersteuning en voedselbedeling gaan dan ook onverkort verder. "We laten onze meest kwetsbare Mechelaars niet los. Onze professionals tonen vandaag meer dan ooit hun ware kracht en creativiteit. Samen met onze stedelijke partners en een ongelooflijk leger aan vrijwilligers zetten we alle zeilen bij om mensen waar mogelijk te steunen en te laten aansluiten", zegt schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco. Onderdak voor thuislozen Omdat de doorstroming van woonnoodopvang naar de reguliere huurmarkt door deze crisis volledig stilvalt, valt te verwachten dat de dak- en thuisloosheid en de dringende woonnood de volgende weken zal toenemen. We maken daarom werk van een tijdelijke extra buffer om dit op te vangen. Er werden een aantal pistes onderzocht om alleenstaande daklozen te huisvesten, wat geen evidentie bleek in deze periode. Veel organisaties, hotels en pensionaten zijn dicht of het aanwezige personeel dat instaat voor beheer behoort tot de risicogroep. Daarbij komt dat weinig beschikbare gebouwen zich lenen tot compartimentering, wat nodig is om de veilige sociale afstand te waarborgen. "Ondanks al deze moeilijkheden hebben we een goed alternatief gevonden om onze nachtopvang verder te zetten. We hebben op korte termijn een geschikt en uitgerust gebouw gevonden waarin we een gang met acht kamers huren, elk met apart sanitair en voorzieningen. Zo kunnen we zeven thuislozen onderdak bieden en ruimte voorzien voor één begeleider. Binnen afzienbare tijd wordt ook in het voormalig ziekenhuis aan de Zwartzustersvest extra capaciteit beschikbaar indien nodig", vertelt De Francesco. De termijn dat thuislozen in de acute opvang van het CAW kunnen verblijven wordt opgetrokken van 30 dagen tot na de coronacrisis. Het CAW voorziet ook in quarantainemogelijkheden voor zieke dak- en thuislozen, zodanig dat de besmettingsrisico’s worden beperkt. Ook het Housing First-project, waarin de stad gewezen thuislozen begeleidt in het zelfstandig wonen, gaat onverkort verder. En ook Woonpunt helpt mee om gezinnen met een acute woonnood te helpen. Ondersteuning kwetsbare gezinnen Vanuit het centrale depot van Foodsavers gebeurt het huis-aan-huis bedelen van voedselpakketten in nauwe samenwerking met de kansarmoedeorganisaties die al aan maaltijdbedeling deden. De campagne ‘Hamster eens voor een ander’ is een groot succes. "Die solidariteit is hartverwarmend in deze onzekere dagen. Gabriella De Francesco: "We kregen op twee weken tijd al een 50-tal individuele schenkingen en 25 grotere donaties van Mechelse bedrijven, handelszaken en verenigingen. Met de fantastische steun van vrijwilligers en de ECOkoeriers worden er 400 voedselpakketten per week bedeeld." In samenspraak met het Family Justice Centre ontwikkelt de stad ook noodscenario’s om een mogelijke toename van intrafamiliaal geweld te kunnen opvangen. Veel kwetsbare gezinnen hebben sowieso al veel stress te verwerken. De lockdown-light zorgt voor heel wat bijkomende spanningen en dit kan escaleren. Vanzelfsprekend blijven ook het GO-team, het Huis van het Kind en 38 Volt houden dagelijks intensief in contact met de gezinnen die ze begeleiden, via telefoon of videochat. Dienstverlening Sociaal Huis Het Sociaal Huis is om gezondheidsredenen fysiek gesloten, maar de maatschappelijke assistenten proberen ondanks de beperkingen toch zoveel mogelijk met iedereen in contact te blijven, digitaal of telefonisch. Zo is het Team Info en Doorverwijzing (ID-Team) in een mum van tijd volledig overgeschakeld naar digitaal contact en ook de maatschappelijk assistenten hebben al hun cliënteel laten weten hoe ze bereikbaar zijn. Wie vragen heeft, kan terecht op het gratis nummer 0800 20 800. Cliënten kunnen ook documenten in de brievenbus steken voor verdere opvolging. Voor hoogdringende hulpgelden met behulp van prepaidkaarten zijn de nodige afspraken gemaakt met het Huis van de Mechelaar. De Lokale Adviescommissies Energie is volledig on hold gezet tot na de coronacrisis. Niemand zal in de tussentijd afgesloten worden van zijn energie. Het oplaadpunt voor de budgetmeters in het Sociaal Huis is momenteel niet toegankelijk meer. Dit is heel belangrijk, want anders was dit een absolute infectiehaard geworden met kleine ruimte, geen ramen, betalingsterminal die iedereen moet gebruiken… De oplaadpaal van Fluvius in de Elektriciteitsstraat is wel 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen open. Die staat in de open lucht, wat veel beter is qua besmettingsrisico. www.mechelen.be/coronavirus www.info-coronavirus.be