Flexibele kinderopvang en gezinsbegeleiding onder één dak in Mechelen

29 December 2020

Flexibele kinderopvang en gezinsbegeleiding onder één dak in Mechelen

Stad Mechelen verlengt samen met Zorgbedrijf Rivierenland de flexibele kinderopvang 38 Volt en voorziet in een gezinsbegeleider. Onder impuls van en gefinancierd door het Europese PACE-programma werd in december 2017 in Mechelen het project 38 Volt opgezet. Huidig schepen Gabriella De Francesco was toen projectcoördinator en werd bijgestaan door drie kinderbegeleidsters en één gezinsbegeleidster. Na enkele jaren experimenteren rond flexibele kinderopvang, vormen en activeren van kwetsbare ouders en het op maat begeleiden van gezinnen, bundelde een onderzoeksteam de resultaten van alle projecten uit het PACE-programma. Vandaag kiest Stad Mechelen ervoor om deze werking te verduurzamen en in te bedden. “Voor ik schepen werd heb ik als coördinator, samen met drie kinderbegeleiders en een gezinsbegeleider, mee de kiemen mogen leggen van deze vernieuwende praktijk”, zegt schepen van gezin en armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “Vandaag krijgt deze werking een prominente rol in de bestrijding van kinderarmoede en verankeren we dit project in een duurzaam beleid om kwetsbare gezinnen met jonge kinderen integraal te versterken. 38 Volt is immers meer dan een flexibele kinderopvang.” 38 Volt is en blijft gevestigd in een gebouw van de stad in de Caputsteenstraat 38 in Mechelen. “Zorgbedrijf Rivierenland staat vanaf 1 januari in voor de operationele uitvoering van het kinderdagverblijf met flexibele opvang en voorziet ook in kinderbegeleiding en coördinatie. De stad voorziet in gezinsondersteuning, zodat we maximaal aanknopingspunten kunnen zoeken met andere stedelijke initiatieven. Zo kunnen we kwetsbare gezinnen nog beter versterken en ouders activeren”, besluit schepen De Francesco. In een latere fase en bij ontwikkeling van nieuwe Vlaamse kaders hoopt de stad ook nog bovenlokale middelen aan te trekken om 38 Volt te financieren.