Verdere uitbreiding Cambio

23 Juni 2015

Verdere uitbreiding Cambio

Extra locaties in Arsenaalwijk en in het centrum  In maart  2014 startte stad Mechelen samen met cambio een proefproject op om het autodelen uit te breiden naar de Mechelse wijken. In dit proefproject sprong de stad Cambio bij, als het project bij de start nog niet rendabel zou zijn. Gezien het succes van deze locaties, zal nu ook in de Arsenaalwijk een Cambio-standplaats bijkomen. Ook in de binnenstand is de vraag hoog en komen er extra locaties bij.

 

Cambio in Mechelen: een succesverhaal

Cambio is sinds 2006 actief in Mechelen en telde voor de huidige uitbreiding 16 deelwagens verspreid over 11 standplaatsen. De Toyota Prius van de stad die in het weekend ter beschikking van Cambio wordt gesteld niet inbegrepen.

Elke nieuwe locatie die opgestart wordt, bereikt vrij snel de noodzakelijke bezettingsgraad om rendabel te zijn. Uit een bevraging van begin 2014 bleek bovendien dat er nog veel potentieel was voor Cambio in Mechelen. Daarom besloot de stad financieel bij te springen bij de opstart van nieuwe locaties om zo de drempel voor Cambio te verlagen en sneller de nodige wagens te kunnen inzetten. Op die manier konden op vier plaatsen in de wijken rond de binnenstad standplaatsen gerealiseerd worden (Mechelen-Noord, Nekkerspoel, Mechelen-Zuid en Wijk Tervuursesteenweg).

 

"Wanneer het gewenste maandelijkse bedrag van 650euro/maand/wagen niet gehaald wordt tijdens de opstartperiode, past de stad het verschil bij. Voor de 4 locaties in de wijken samen bedroeg het bijgepaste budget in totaal amper 1779 euro, terwijl een maximum van 14000 euro was vastgelegd. Sinds de opstart van het proefproject steeg het aantal abonnees bovendien van 400 naar meer dan 600 op dit moment. Gezien de goede cijfers is het vrij zeker dat ook nieuwe locaties snel rendabel zullen worden en is een verdere uitbreiding zeker opportuun", vertelt schepen van mobiliteit Marina De Bie.

 

Bijkomende locaties

Vanaf 22/6 wordt de standplaats in de Arsenaalwijk in gebruik genomen. "De locatie werd gekozen op basis van een analyse van de adressen van bestaande abonnees. Er is een duidelijke concentratie in de wijk, maar geen eigen standplaats. Bovendien is het een wijk met een hoge parkeerdruk, dus het stimuleren van autodelen is hoe dan ook een meerwaarde", aldus nog De Bie. De standplaats voor de nieuwe Cambiowagen is te vinden op de buurtparking in de Hamerstraat.

 

In de binnenstad stijgt het aantal abonnees sterk en de bestaande locaties raken dan ook steeds meer verzadigd. Rond de Kraanbrug zien we een concentratie aan abonnees, maar er is geen locatie in de directe nabijheid. Daarom komen er ook in de binnenstad 2 locaties met telkens 1 wagen bij. Er wordt nu al gestart met standplaats Kraanbrug (Dijle, eerste parkeerplaats naast de fietsenstallingen), na de zomer wordt ook de standplaats Olivetenvest (parkeerpleintje aan Dijle) opgestart.

 

Waarom autodelen?

Voor mensen die niet vaak de auto gebruiken, biedt autodelen heel wat voordelen:

  • Flexibel en eenvoudig systeem: je kan een auto gebruiken wanneer je wil, zo lang je wil. Reserveren kan dag en nacht. Je haalt hem op een gereserveerde standplaats en rijden maar. De klok rond, 7 dagen op 7.
  • Je hebt geen zorgen over onderhoud en keuring van de wagen.
  • Je spaart geld uit: autodelen is een goedkoop alternatief voor een wagen die weinig gebruikt wordt.
  • Je zorgt mee voor minder wagens op straat. Eén deelwagen neemt gemiddeld tien andere wagens van de baan. Beter voor het leefmilieu én voor de parkeerdruk.

 

Autodelen, iets voor jou?

Kijk snel op www.cambio.be of www.autodelen.net (particulier autodelen via Autopia) en www.mechelen.be/autodelen