Twee onthardingsprojecten vergroenen de binnenstad

16 November 2022

Twee onthardingsprojecten vergroenen de binnenstad

Met een vergroening van de Nieuwe Kapucijnenstraat en de ontharding van het Hoogstratenplein, wordt de binnenstad wat minder versteend. In stadscentra en woonwijken zijn typisch veel sterk verharde oppervlakten: woningen, opritten, straten, voetpaden, … Hierdoor hebben deze straten soms minder uitstraling, maar het draagt bij tot het hitte-eilandeffect en zorgt eveneens voor problemen met de waterhuishouding. Om hier iets aan te doen, is de stad al enkele jaren bezig met een uitgebreid onthardingsprogramma. 

Schepen van openbare werken en natuur- en groenbeheer Patrick Princen: “Met onze onthardingsproject werken we aan heel wat doelstellingen tegelijkertijd. We maken onze stad aantrekkelijker, werken aan de biodiversiteit, gaan verhitting tegen en zorgen voor betere opvang van regenwater. Allemaal van groot belang om ons stad klaar te maken voor de toekomst.” 

Nieuwe Kapucijnenstraat

De Nieuwe Kapucijnenstraat is een smalle straat, parallel met de Hoogstraat. De straat heeft een gelijkgrondse aanleg van gevel tot gevel. Dit maakt parkeren op een aantal plaatsen mogelijk, maar geeft de straat ook een zeer versteende en uniforme aanblik.

Inge De Cleyn (bewoner van de Nieuwe Kapucijnenstraat) vertelt: “Het is ondertussen een 10-tal jaren geleden dat er in onze straat bomen stonden. Met de aanleg van de parking in de Hoogstraat werden ze weggehaald omdat het werfverkeer door onze straat moest. De ene werf volgde de andere op, waardoor het aanplanten van nieuwe bomen steeds werd uitgesteld. Nu alle bouwprojecten achter de rug zijn, is het ideale moment aangebroken om de straat zelf ook terug een fijner uitzicht te geven. We zijn erg blij dat de bestaande boomvakken worden teruggeplaatst en we er ook wat extra krijgen. De grijze aanblik wordt doorbroken en het creëert een gevoel van rust en gezelligheid.”

Schepen Princen: “De kleine plantvakken vroeger werden door de buren ook gebruikt om bloemen in te planten. Er was dus duidelijk nood aan meer groen en kleur. In het verleden waren de vakken beperkt tot een kleine boom met een klein beetje ruimte errond, nu kozen we ervoor om in totaal zeven plantvakken aan te leggen, met een totale oppervlakte van 30 m². Heel wat meer groen dan voorheen dus. In vier van de vakken wordt een boom aangeplant. Bewoners werden ook uitgenodigd om een tegeltuintje aan te vragen.”

Naast extra groen, werden ook bijkomende fietsenstallingen in de straat geplaatst.

Hoogstratenplein

In 2020 kreeg Mechelen, samen met Limerick, de European Green Leaf Award als duurzaamste (kleinere) stad van Europa. Het prijzengeld van 75 000 werd deels gebruikt voor de ontharding van het Hoogstratenplein, die nu afgerond is. Een duidelijk signaal dat de stad deze erkenning niet als een eindpunt ziet, maar die net gebruikt om nieuwe stappen te zetten. 

“Het Hoogstratenplein ligt op een zichtbare plek voor heel wat bezoekers van de stad, maar zeker voor de fietsers vanaf de fietsostrade of treinreizigers vanuit station Nekkerspoel is dit een van de toegangspoorten tot de stad. De grote stenen vlakte die het tot nu was, is dan ook niet meteen een beeld dat onze ambities kenbaar maakt. Na het onthardingsproject zal dat helemaal anders zijn: ik word al vrolijk van de plantjes zoals ze nu net in de grond gezet zijn, eens ze volop beginnen te groeien en bloeien in de lente zal dit echt een mooie plek worden”, aldus nog schepen Princen.

Bestaande plantvakken werden groter gemaakt, nieuwe, grote plantvakken werden bijgecreëerd. In totaal is nu 400 m² van het plein onthard. Voor de beplanting van de vakken is gekozen voor bij- en vlindervriendelijke prairiebeplanting en meerstammige bomen, om zo de biodiversiteit te stimuleren. Bovendien wordt met de aanplanting van grotere heesters het bestaande lijnenpatroon op het plein doorgetrokken tot in de plantvakken. De bestrating watert af naar de plantvakken om zo droogte tegen te gaan en extra buffercapaciteit bij zware regenval te voorzien. Een aantal zitbanken aan de plantvakken zorgen ervoor dat het plein een echte verblijfsfunctie krijgt.

Omdat het plein een verkeersfunctie blijft behouden, is er bij de herinrichting rekening gehouden met de loop- en rijlijnen van voetgangers en fietsers, zijn er extra fietsenstallingen geplaatst en wordt er een parkeerplaats voor mindermobielen en een kortparkeerplaats voorzien. De herinrichting van het plein kost in totaal 145 000 euro.