Mechelen schakelt versnelling hoger als kunststad met ‘Traject Garage Plus’

24 Maart 2022

Mechelen schakelt versnelling hoger als kunststad met ‘Traject Garage Plus’

Stakeholderstraject moet uitmonden in nieuwe kunstspeler

Mechelen is klaar voor een volgende stap om rond actuele kunst nationaal en internationaal een toonaangevende rol te spelen. De vernieuwing van de cultuursite en uitbreiding van het DKO bieden de kans om de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum van Mechelen vanaf het najaar van 2024 in te zetten als uitvalsbasis voor een nieuwe kunstspeler. Die moet actuele kunst, talentontwikkeling en stedelijkheid verbinden. Onder welke naam en op welke manier dit zal gebeuren, is voorwerp van een uitgebreid stakeholderstraject dat de komende maanden van start gaat onder de werktitel ‘Traject Garage Plus’.

Stad Mechelen heeft zich de afgelopen jaren met succes op de kaart gezet als kunststad met belangrijke investeringen in Museum Hof van Busleyden en Het Predikheren. Met de vernieuwing van het Cultuurplein en de uitbreiding van het DKO staat een volgend belangrijk investeringsproject in de steigers. “We grijpen deze vernieuwing nu aan om een stap verder te zetten in ons beleid rond actuele kunst en talentontwikkeling. We willen in Mechelen toonaangevend zijn op het vlak van actuele kunst”, vertelt cultuurschepen Björn Siffer.

De succesvolle integratie van De Garage in het Museum Hof van Busleyden twee jaar geleden had als doel om de transhistorische blik te versterken en vanuit de Bourgondische geschiedenis de link te leggen met actuele thema’s. Die doelstelling werd succesvol afgerond. We zetten nu een volgende stap in het proces. De nieuwe kunstspeler moet het Mechels tentoonstellingsbeleid een nieuwe dynamiek geven en ook naar de toekomst kijken, zodat ons stedelijk kunstenbeleid het volledige spectrum verleden – heden – toekomst kan bespelen. Naast deze eerste dimensie zal de nieuwe kunstspeler ook inzetten op een tweede dimensie: hij moet een dynamiek op gang brengen tussen de verscheidene kunstspelers in de stad (RADAR, Artenova, Academie, IKA, professionele kunstenorganisaties…) én nationale en internationale kunstenhuizen.

Stakeholderstraject

Om dit alles mogelijk te maken investeert de stad 200.000 euro in de vernieuwing en opfrissing van de tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum en 70.000 euro in een voltijds coördinator die in de loop van 2023 aan de slag gaat.

“De coördinator van de nieuwe kunstwerking zal de belangrijke taak krijgen om een stakeholderstraject uit te rollen dat de komende maanden wordt voorbereid. Het inhoudelijke verhaal van actuele kunsten, talentontwikkeling en stedelijkheid schrijven we niet van bovenaf. We geven Mechelse en niet-Mechelse actuele kunstenaars en spelers een forum om dit verhaal samen te schrijven. Het traject richting ‘Garage Plus’ is dus een work-in-progress dat moet uitmonden in een nieuwe entiteit met een nieuwe naam en een werking die een sterk actueel beeldende kunstenbeleid koppelt aan talentontwikkeling en stedelijkheid. Onze ambitie om talentvolle kunstenaars op een hoger niveau te tillen, wat een sterkte was van De Garage, blijft dus meer dan ooit overeind. Met deze nieuwe werking hopen we dan ook in aanmerking te komen voor bovenlokale financiering”, gaat schepen Björn Siffer verder.

De mooiste zalen van Europa

Dat de tentoonstellingszalen op de eerste verdieping van het Cultuurcentrum de uitvalsbasis worden van de nieuwe kunstwerking is niet toevallig. Schepen Siffer: “Deze zalen behoren tot de mooiste van Europa. Door hun lichtinval en concentrische structuur nodigen ze uit tot creatie en dialogerende presentatie. Gerenommeerde kunstenaars als Guillaume Bijl, Tim Dirven en GAL waren er al te gast en toonden het potentieel van deze zalen.”

Door de opwaardering van de tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum mee te nemen in het totaalproject voor de cultuursite, kunnen we het ruimtegebruik optimaliseren. De huidige zalen van De Garage zullen we inzetten om de broodnodige extra capaciteit voor het DKO versneld te realiseren.