Toerisme maakt Mechelaars fier op hun stad

16 Januari 2020

Toerisme maakt Mechelaars fier op hun stad

In het bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen uitvoerde in de kunststeden Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge valt op dat de fierheid van de Mechelaars door toerisme verder is gestegen ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2017. Voor het eerst overschrijdt die fierheid de 80%. Mechelaars steunen het toerisme meer nog dan bewoners van de andere Vlaamse kunststeden en bijna de helft vindt dat toerisme ervoor zorgt dat we meer verbonden zijn met elkaar. Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir communiceerde vanmorgen de resultaten van een grootschalig onderzoek bij bijna 6000 inwoners in de vijf Vlaamse kunststeden. 75% van de Antwerpenaars, Gentenaars, Leuvenaars, Mechelaars en Bruggelingen steunt toerisme en wil dat het belangrijk blijft in hun stad. In Mechelen alleen is dat zelfs 79%. Of de voordelen van toerisme sterker doorwegen dan de nadelen? 74% van de Mechelaars vindt van wel, tegenover een gemiddelde van 67% over de vijf steden.“Bijna de helft van de ondervraagde Mechelaars vindt dat toerisme ervoor zorgt dat we meer verbonden zijn met elkaar en 81% is door de toeristische aandacht fier op onze stad. De forse investeringen in ons culturele en toeristische aanbod verhogen niet alleen onze toeristische marktwaarde, maar ook onze onderlinge sociale cohesie. Een teken dat we goed bezig zijn!”, zegt schepen van toerisme en sociale cohesie Björn Siffer fier.BetrokkenheidZowel in Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen als Brugge voelen bewoners zich meer en meer betrokken bij het toeristisch beleid of toeristische initiatieven van het stadsbestuur. De tevredenheid op dat vlak is in Mechelen veruit het grootst. Iets meer dan de helft van de Maneblussers zegt voldoende betrokken te worden bij de organisatie van toerisme in de stad. Het gemiddelde van de Vlaamse kunstensteden is 39%. “Door de heroriëntatie van het schepenhuis is Visit Mechelen plots heel zichtbaar geworden in de stad. Dat, samen met een participatief beleid en transparante communicatie, verhoogt de betrokkenheid van onze inwoners”, zegt Björn Siffer. Door die verhoogde betrokkenheid bij het toeristisch beleid en de toegenomen media-aandacht voor toerisme kijken alle bewoners ook kritischer naar de impact ervan. Volgens het onderzoek hebben Mechelaars echter het minste van last toeristen: 9% vindt dat het toenemend aantal toeristen de leefbaarheid van de stad vermindert, tegenover 27% bij alle ondervraagden. 6% ervaart overlast, tegenover gemiddeld 16%. En 13% voelt zich in bepaalde stadsdelen in comfort beperkt door toeristen, bijvoorbeeld op vlak van verkeer of kwaliteit van de dienstverlening, tegenover 32% in de vijf Vlaamse kunststeden samen. Groeimarge41% van de Maneblussers ziet nog groeimarge voor toerisme in de Dijlestad. Vooral individuele toeristen, verblijfstoeristen en dagtoeristen zijn nog meer welkom. Tegenover groepstoeristen en cruisetoeristen zijn de ondervraagden kritischer. Zakentoeristen vormen de middenmoot. “Er is in Mechelen nog geen sprake van overtoerisme, maar we monitoren de situatie wel heel goed. Visit Mechelen zet momenteel de lijnen uit om te evolueren naar een duurzame vorm van toerisme in het Mechelen vandaag en morgen”, besluit de schepen. Meer informatie over het bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen Website Visit Mechelen