Toegankelijke en betaalbare psychologische zorg in dorpshuis Hombeek

10 Oktober 2022

Toegankelijke en betaalbare psychologische zorg in dorpshuis Hombeek

"Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft" - schepen Gabriella De Francesco

Vandaag is het World Mental Health Day (internationale Dag van de Mentale Gezondheid). Een moment om het belang van een goede mentale gezondheid in de verf te zetten en bespreekbaar te maken. Maar ook om aan te kaarten dat er nog heel wat drempels bestaan voor mensen om tijdig gepaste psychologische hulp te krijgen. Daarom zet Stad Mechelen mee haar schouders onder toegankelijke en betaalbaar psychologische hulp, dichtbij de Mechelaar, in het dorpshuis van Hombeek.

"Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft”, vertelt schepen van welzijn Gabriella De Francesco. “Daarom voorzien we in het dorpshuis van Hombeek ruimte om vanuit het netwerk Emergo en het netwerk Pangg 0-18 zeer nabij en betaalbare psychologische zorg aan te bieden. Met de inzet van verschillende psychologen bieden we individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zal er ook een groepsaanbod zijn voor volwassenen rond eenzaamheid en emotieregulatie. Voor kinderen en jongeren staat er een groepsaanbod rond weerbaarheid en identiteit op de planning.”

Het gaat in de eerste plaats om eerstelijnszorg, ofwel kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. “Voor fysieke klachten zoals een stevige verkoudheid of hoest gaan we veel sneller naar de dokter. Wanneer mensen zich niet goed in hun vel voelen en wanneer het hoofd te vol zit, blijven we daar nog te vaak te lang mee zitten. Door een buurtgericht aanbod te werken hopen we de drempel om die eerste stap te zetten, kleiner te maken”, gaat Gabriella De Francesco verder.

Dankzij de tussenkomst vanuit de federale overheid is er een terugbetaling via het RIZIV mogelijk zonder voorschrift. Voor een individuele sessie betaal je daardoor slechts 11 euro – of het sociaal tarief van 4 euro. Ook een verwijsschrift van een huisarts is niet meer nodig, waardoor psychologen rechtstreeks toegankelijk zijn.

“We starten in Hombeek met twee halve dagen per week voor psychologische hulp voor kinderen en jongeren en één halve dag voor volwassenen. Ik ben de betrokken psychologen heel dankbaar om dit aanbod mogelijk te maken. Dit is zeer belangrijk, niet in het minst voor kwetsbare doelgroepen die vaak op extra drempels botsen en dus extra gebaat zijn bij toegankelijke hulp in het tijdige onderkennen van psychische klachten”, aldus nog Gabriella De Francesco.

Het aanbod naar kinderen en jongeren wordt ingericht door Arnica Praktijk en Ritmica. Voor volwassenen is er een individueel aanbod door Ingeborg Verheyden en een groepsaanbod door Ann Boschmans en praktijkhuis Legato.

Alle praktische info vind je op www.mechelen.be/psycholoog-in-je-buurt.

Foto v.l.n.r.: Lies Decaluwé (medewerker Stad Mechelen), Gabriella De Francesco (schepen Stad Mechelen), Ludmilla Moons (lokaal coördinator psychologische zorg in de eerste lijn, netwerk Pangg0-18) en Katleen Boschmans (netwerkcoördinator geestelijke gezondheidszorg regio Mechelen, netwerk Emergo).