Inloophuis dementie ’t moNUment viert vijfde verjaardag

08 Oktober 2021

Inloophuis dementie ’t moNUment viert vijfde verjaardag

’t MoNUment viert vrijdag 8 oktober zijn vijfde verjaardag. Als dementievriendelijke stad zet Mechelen zich daarmee in voor iedereen die met dementie geconfronteerd wordt. Daar blijft het niet bij. Als leading partner werkt Mechelen samen met 11 Europese partners om de bestaande werking verder te laten groeien via 5 pilootprojecten, waaronder het inloophuis ’t moNUment in Mechelen. ‘t MoNUment is een (t)huis voor personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden. In 2016 opende het zijn deuren op initiatief van Stuurgroep Dementievriendelijk Mechelen. Het groeide uit tot een ankerpunt binnen het Mechels zorglandschap. Het inloophuis bevindt zich in het Lokaal Dienstencentrum De Schijf, waar het onder de naam ‘t MoNUment een uitvalsbasis en ontmoetingsplaats vormt. Maar het is ook een centraal infopunt waar know-how, updates in zorgtechnologie en buurtgerichte activiteiten aangeboden worden. “Als je weet dat er per persoon met dementie gemiddeld 3 tot 4 mantelzorgers in de weer zijn, dan spreekt dat tot de verbeelding. Met het inloophuis willen we de veerkracht en het doorzettingsvermogen van mantelzorgers versterken, en hen erkennen als de belangrijkste actor van een effectieve en geïntegreerde dienstverlening aan personen met dementie. We willen de mantelzorgers netwerk en kennis bieden, om zo een voelbaar verschil te maken in de zorgbelasting”, verduidelijkt Björn Siffer, schepen voor Senioren en Sociale Cohesie. Vanuit ’t moNUment diende stad Mechelen een Europees subsidieproject in. Mechelen neemt hierbij het voortouw in een samenwerking met 11 Europese partners om de bestaande werking verder te laten groeien via de 5 pilootprojecten. “Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. Als projectpartners staan we allen voor dezelfde uitdagingen wat betreft de socialisatie van onze zorg en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. Door het combineren van kennis en goede praktijken kunnen we innovatieve oplossingen en verbeterde diensten bereiken”, licht Gabriella De Francesco, schepen voor Sociale Zaken en Welzijn toe.Vandaag is niet alleen een verjaardag, maar ook een moment om 5 jaar van groei, samenwerking en toewijding in de verf te zetten. Daarom vindt vandaag een feestelijke brunch met korte intermezzo’s plaats. Gasten kunnen warme herinneringen ophalen en een blik op de toekomst van ’t moNUment werpen.