Tine Van den Brande

15 April 2019

Tine Van den Brande

Plaats 5 Vlaams parlement

Al 15 jaar ijver ik voor herbebossing en biodiversiteit. Ook als gemeenteraadslid in Mechelen pleit ik voor het vergroenen van de stad, uitbreiden en verbinden van natuur, bufferen van water en stimuleren van circulaire economie. Maar zolang verdoken klimaatontkenners en lobbyisten van de grootindustrie het land regeren, zal het tij niet ten goede keren.

Mijn belofte aan u en mijn tienerdochter om vanuit het Vlaams Parlement al mijn moed, kennis en volharding te geven voor een bindend en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

 

Laat hier jouw boodschap achter voor Tine of één van de andere kandidaten.