Team OPkomst zet samenwerking met huisartsen in de kijker

23 Februari 2023

Team OPkomst zet samenwerking met huisartsen in de kijker

“Alle huisartsen in Mechelen ontvingen affiches en informatiebrochures waarmee ze aanstaande ouders kunnen informeren en toeleiden naar OPkomst" - schepen Gabriella De Francesco.

OPkomst is het centraal aanmeldpunt van Stad Mechelen voor kwetsbare aanstaande ouders. Sinds de start in 2020 werden 230 ouders aangemeld, voornamelijk via de sociale dienst van het Sint-Maartenziekenhuis. Omdat ook huisartsen een belangrijk aanspreekpunt zijn voor aanstaande ouders, is de stad een informatiecampagne gestart richting deze cruciale schakel in de eerstelijnshulpverlening.

“Alle huisartsen in Mechelen ontvingen affiches en informatiebrochures waarmee ze aanstaande ouders kunnen informeren en toeleiden naar OPkomst. Huisartsen, maar ook zelfstandige gyneacologen en vroedvrouwen, zijn een belangrijke schakel omdat zij vaak een eerste aanspreekpunt zijn voor zwangeren”, legt schepen van welzijn en armoedebestrijding Gabriella De Francesco uit. “De vicieuze cirkel doorbreken, het is de rode draad doorheen ons kinderarmoedebeleid. Gepaste hulp bieden, de directe omgeving rond het kind ondersteunen en ontzorgen, om zo kansen te creëren. Daarom dat we zo snel mogelijk de betrokken ouders op onze radar moeten krijgen. Dat kunnen we niet alleen. Vandaar het belang van een goede samenwerking zoals met AZ Sint-Maarten en ook de Mechelse huisartsen.”

Kwetsbare vrouwen en gezinnen komen via zorgverleners in contact met een maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis. Die laatste start dan zo snel mogelijk een intensieve begeleiding op. Bij Team OPkomst vinden ze een luisterend oor en begeleiding op maat dankzij de maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidster en vroedvrouw van OPkomst.

Dokter Farid Bennasser en zijn collega’s zijn dit project erg genegen: “Sociaal kwetsbare mama’s hebben nog steeds minder kans op een gezonde zwangerschap. Huisartsen en gynaecologen spelen een belangrijke rol in het opvolgen van de zwangerschap. Door OPkomst kunnen we als huisartsen de link leggen naar financiële en sociale ondersteuning. Zo helpen we samen de zwangeren en hun baby de eerste 1000 dagen, die zo bepalend zijn voor de rest van ons leven, goed op weg.”