224.000 euro per jaar extra voor armoede- en welzijnsorganisaties

03 Maart 2020

224.000 euro per jaar extra voor armoede- en welzijnsorganisaties

Samen tegen armoede: nieuw subsidiekader goedgekeurd Een maand na de kick-off van het kinderarmoedeplan keurde de gemeenteraad maandagavond het nieuw stimulerend subsidiekader ‘Samen tegen armoede’ goed. Stad Mechelen ondersteunt hiermee de werking en de ontwikkeling van projecten van lokale welzijns- en armoedeorganisaties in de strijd tegen kinderarmoede. De halvering van de kinderarmoede tegen 2025 is een van de drie speerpunten van het Mechels stadsbestuur. “Om de kinderarmoede te halveren tegen 2025 en op termijn helemaal weg te werken, is een stadsbrede aanpak nodig. Armoede is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en als stad nemen we daarin onze regierol op. Met dit nieuw stimulerend subsidiereglement willen we onze armoede- en welzijnspartners verder mobiliseren om samen met de stad en alle partners op het terrein antwoorden te bieden op hulpvragen”, vertelt schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco.Werkings- en projectsubsidiesNaast werkingssubsidies voor gespecialiseerde welzijns- en armoedeorganisaties voorziet het subsidiereglement ook in projectsubsidies. “Innoverende, vernieuwende en resultaatgerichte initiatieven kunnen via deze stimulans in een latere fase overgedragen worden naar duurzaam beleid”, zegt Gabriella De Francesco. “Out of the box-projecten kunnen voor extra zuurstof, nieuwe samenwerkingen en een verdere verfijning van ons netwerk zorgen, waardoor we meer mensen bereiken en kunnen helpen.”Feitelijke verenigingen of vzw’s die in Mechelen sociaal actief zijn en hun rol opnemen op vlak van welzijn en kansarmoedebestrijding komen in aanmerking voor een subsidie van de stad. De stad start vandaag een begeleidingstraject met de organisaties (zie foto). Zij kunnen uiteindelijk hun aanvraag indienen tegen 15 juni. In 2021 gaat het reglement in voege. De stad moedigt haar partners actief aan om hierop in te gaan, zodat Mechelse gezinnen in armoede heel snel en resultaatgericht geholpen kunnen worden.Het stadsbestuur trekt voor de werkingssubsidies van armoedeorganisaties jaarlijks 500.000 euro uit, voor de projectsubsidies jaarlijks 50.000 euro en voor uitbesteed beleid nog eens een kleine 400.000 euro. Tijdens het budgetconclaaf werden er ook extra middelen ingeschreven voor werkingssubsidies en voor kinderarmoedebestrijding door externe partners. Die budgetten zorgen er samen voor dat er jaarlijks 224.000€ extra is voor armoede- en welzijnsorganisaties.  Schepen De Francesco besluit: “De stad investeert fors in haar partners omdat we enkel in een geest van vertrouwen en samenwerking onze beleidsambities kunnen waarmaken.”