Stickers op dienstwagens en –fietsen verhogen zichtbaarheid Mechelen Klimaatneutraal

19 April 2017

Stickers op dienstwagens en –fietsen verhogen zichtbaarheid Mechelen Klimaatneutraal

Mechelen bestickert de duurzame dienstvoertuigen van de stad. Op die manier maakt de stad de campagne Mechelen Klimaatneutraal zichtbaarder om zo de impact van de campagne te vergroten.   Mechelen Klimaatneutraal is vooral zichtbaar via 'Paraat voor het klimaat', de buurtsubsidies voor klimaatprojecten en de samenaankopen. De initiatieven die genomen worden gaan echter veel breder dan deze: duurzaamheid is een rode draad doorheen het volledige beleid van de stad. Om dit zichtbaarder te maken en mensen te inspireren over welke klimaatvriendelijke keuzes mogelijk zijn, worden nu alle dienstfietsen en duurzame dienstwagens (CNG of

Compressed Natural Gas en elektrisch) van een aangepaste belettering voorzien.

Schepen Marina De Bie (energie, duurzaamheid en klimaat) legt uit: "Een omschakeling maken naar een klimaatneutrale toekomst lukt niet door alleen op een paar facetten te focussen. Duurzame keuzes kunnen op alle vlakken gemaakt worden en net al die verschillende effecten samen zorgen voor een grote stap voorwaarts. Net daarom is het zo belangrijk om als stad de duurzame keuzes die iedereen kan maken zichtbaarder te maken. Het aanbrengen van aangepaste stickers met de campagnebeelden en aangepaste boodschap op onze dienstfietsen en dienstwagens, is hier een voorbeeld van."

Concreet krijgen alle 99 'fietsen' (stadsfietsen, elektrische fietsen, plooifiets, scootmobielen) van stad en Sociaal Huis een fietsplaatje onder het zadel met daarop de boodschap 'Doe zoals ik, neem de fiets', naar het voorbeeld van het plaatje: Weer een auto minder. Wie een elektrische fiets aankoopt via de groepsaankoop, krijgt er ook zo'n plaatje bij.

De 70 duurzame voertuigen (CNG en elektrisch) krijgen een grote belettering op de zij- en/of achterkant op basis van het campagnebeeld van de deelcampagne 'Investeer in een duurzaam vervoermiddel'. De elektrische wagens krijgen de slagzin 'Doe zoals ik, rijd fijn stof en CO2-vrij, voor de CNG-wagens is 'Ik kies voor CNG, voor minder fijn stof en CO2' de boodschap.

 

De campagne 'Investeer in een duurzaam vervoermiddel' is één van de 7 deelcampagnes.
Dit zijn ze op een rijtje:

  • Maak je gebouw energiezuinig
  • Energie besparen dat doe je gewoon
  • Investeer in een duurzaam vervoermiddel
  • Koop energiezuinige apparaten en verlichting
  • Kies voor groene stroom
  • Produceer zelf groene energie
  • In de stad kies je voor Stappen ? Trappen ? Openbaar vervoer

Meer informatie vind je op www.mechelenklimaatneutraal.be