Start campagne 'Mechelen klimaatneutraal'

12 Maart 2015

De stad Mechelen wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad worden. We kunnen dat realiseren door met z'n allen minder energie te verbruiken: thuis, op kantoor, op school of onderweg. Daarom start de stad met een grote campagne die Mechelaars moet helpen om samen stappen te zetten richting een klimaatneutrale stad. ?  

Wat is klimaatneutraal?

Klimaatneutraal worden betekent dat we de hoeveelheid broeikasgassen die we dagelijks uitstoten herleiden tot de hoeveelheid die ons ecosysteem (bomen, bossen, oceanen) terug kan opnemen. Als we daarin slagen, dragen we niet meer bij aan de zorgwekkende klimaatverandering.


Zeven deelcampagnes 'Mechelen Klimaatneutraal'

Klimaatneutraal worden is een enorme uitdaging. Het stadsbestuur wil zelf het goede voorbeeld geven, maar rekent ook op haar inwoners en bedrijven. Daarom werkte de stad samen met de bureaus Aha!Inzicht en Brand Today een lange termijn koepelcampagne uit met zeven deelcampagnes:

 

  1. Maak je woning, winkel, gebouw energiezuinig
  2. Energie besparen, dat doe je gewoon
  3. In de stad kies je voor Stappen ?Trappen ? Openbaar vervoer
  4. Kop energiezuinige IT-apparaten en verlichting
  5. Kies voor groene stroom
  6. Produceer zelf groene energie
  7. Investeer in een duurzaam vervoermiddel

 

In de loop van de komende jaren zullen de verschillende acties die bijdragen tot klimaatneutraliteit via deze deelcampagnes gepromoot worden. "Klimaatneutraal worden kan alleen als het een breed gedragen inspanning is. Daarom hebben we voor elk aspect en elke groep in kaart gebracht wat de grootste drempels zijn. De bedoeling is om in de campagne specifiek op die drempels te gaan werken", vertelt Marina De Bie, schepen van Klimaat en Energie. "De toegankelijke illustraties zijn zo opgevat dat alle Mechelaars er zich door aangesproken kunnen voelen en aanzetten tot gedragsverandering op vlak van energie-uitstoot. Als we als bondgenoten samen deze uitdaging aangaan, kunnen we hopelijk zelfs de eerste klimaatneutrale stad van Vlaanderen worden."

 

Steden maken het verschil

Dat steden almaar meer werk maken van een ambitieus klimaatplan, is niet toevallig. "Steden kunnen een cruciale rol spelen om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Steden consumeren ongeveer 75 % van alle energie en produceren meer dan 75 % van alle broeikasgassen. Op stedelijk niveau ingrijpen kan dus meteen een grote impact hebben op de uitstoot van een volledige regio. En dat is nodig, want volgens het recentste VN-klimaatrapport verloopt de opwarming van de aarde steeds sneller", zegt schepen De Bie.

 

In 2012 tekende de stad Mechelen al het Europese burgemeestersconvenant, net zoals bijna 6000 andere steden wereldwijd. Het convenant is een engagementsverklaring om al het mogelijke te doen om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 % te verminderen.

W www.mechelen.be/klimaatneutraal en www.mechelen.be/energiepunt