Stap dichter bij realisatie nieuw buurtpark

29 Juni 2021

Stap dichter bij realisatie nieuw buurtpark

We zijn blij dat de erfgenamen het bod van 850.000 euro hebben aanvaard, want hiermee gaan een heleboel buurtbewoners gelukkig gemaakt worden.

De gemeenteraad keurde gisterenavond de aankoop goed van drie aaneengrenzende percelen tussen de Dijkstraat, Brusselsesteenweg en Sint-Jan-Berchmansstraat in Mechelen-Zuid voor 850.000 euro. Het gaat om twee woningen (205 + 130 m²) en een grote tuin (3300 m²). De tuin zal opengesteld worden als buurtpark, in het bestuursakkoord opgenomen als Park Vandewalle. De realisatie ervan komt nu in een stroomversnelling, tot grote vreugde van enkele buurtbewoners.

“Je zou het niet zeggen, maar middenin de dichtbebouwde en dichtbevolkte Sint-Jan-Berchmanswijk ligt een immens bos van ruim 33 are verborgen, een domein met tal van 100-jarige bomen, zoals de els, kastanje, beuk…, een groene oase die we absoluut willen beschermen en openstellen”, legt schepen van parken en stadstuinen Patrick Princen uit. “Deze aankoop kadert in ons Parkenplan 2.0, waarbij we in de eerste plaats meer toegankelijke ontspannings- en speelplekken willen realiseren, maar tegelijk ook voorkomen dat de bestaande open ruimte wordt volgebouwd. Aangemoedigd door enkele zeer enthousiaste bewoners van de Dijkstraat, die terecht aan onze mouw trokken, hebben we hier een schitterende opportuniteit met beide handen gegrepen! Samen met hen gaan we nu bekijken hoe we deze tuin kunnen inrichten en toegankelijk maken.”

“We zijn blij dat de erfgenamen het bod van 850.000 euro hebben aanvaard, want hiermee gaan een heleboel buurtbewoners gelukkig gemaakt worden. We maken plannen die exact passen in onze visie wat betreft de leefbaarheid in onze stad. Het zal een open park worden, dat zorgt voor nog een stuk ademruimte in de buurt. Het aangekochte gebied omvat twee woningen en de achterliggende tuin. We gaan op zoek naar een of meerdere partners voor een mogelijke invulling van deze woningen”, zegt Koen Anciaux, schepen van eigendommen en gebouwen. “Er is nog geen naam gekozen voor het park, dus ook daar gaan we naar op zoek.”

Parkensnoer

Het is overigens niet het enige nieuwe park dat deze legislatuur het daglicht ziet in de omgeving. Na de opening van de tangent eind dit jaar, zal het stuk N1 tussen de Passade en de Europalaan onthard worden (Europapark). Daarnaast loopt er een traject om de grindstrook langsheen de Postzegellaan een groene invulling te geven (Postzegelpark). En aan de andere zijde van het spoor wordt de Colomalaan een aangename groene plek om te vertoeven (Colomapark en Colomabos).

Verder in het verschiet: de opening van Park Grisard (Zemstbaan), Park Van Deyck (Paardenkerkhofstraat-Nekkerspoelstraat) en het Gommaruspark (Sint-Gommarusstraat). Het Caputsteenpark kan rekenen op een fikse uitbreiding. Het Comet-park en het nieuwe park aan de Eandistip worden eveneens parels aan het Mechelse parkensnoer. En dan zijn er nog de ambities binnen het Beschermd Natuurpark Rivierenland, waarbij de bestaande natuur wordt versterkt, uitgebreid en met elkaar verbonden.

“Uit de recente resultaten van de Vlaamse Stadsmonitor blijkt dat de tevredenheid over de natuur- en groenvoorzieningen erop vooruit gegaan is in onze stad. Het is fantastisch dat de Mechelaars het groen in hun buurt weten te vinden en te appreciëren, voor ons een motivatie om onze inspanningen onverminderd voort te zetten”, besluit schepen Princen.

Foto: Schepenen Patrick Princen en Koen Anciaux in een private tuin in de Dijkstraat. Van hieruit vangen ze alvast een glimp op van het toekomstige ruim 33 are grote buurtpark met majestueuze bomen.