Stadslijst vld-groen-m+: “Halfweg vooral reden tot optimisme. Mechelen gaat verder op positief elan”

15 December 2015

Stadslijst vld-groen-m+: “Halfweg vooral reden tot optimisme. Mechelen gaat verder op positief elan”

Na drie jaar is er vooral reden tot optimisme, menen de fractieleden van vld-groen-m+, de Mechelse stadslijst. "Mechelen gaat verder op zijn positief elan", klinkt het. Dat blijkt zeker uit de begroting 2016, waar de Mechelse gemeenteraad zich vanavond over buigt. De stadslijst zet na de kritiek van sp.a vorige week graag eens de puntjes op de i. Na het vertrek van fractieleider Loïc Verstraeten uit de gemeenteraad, wordt Alexander Vandersmissen de nieuwe fractieleider van vld-groen-m+, OCMW-raadslid Patricia Verbeeck vervangt Loïc in de gemeenteraad.    

"Op 1 januari 2016 is de lokale bestuursperiode halfweg", aldus Alexander Vandersmissen (42), de nieuwe fractieleider van vld-groen-m+, tevens voorzitter van Woonpunt. "En het mag gezegd, de voorbije drie jaar is er heel wat werk verzet en ook in 2016 gaat Mechelen op haar positief elan door. Met minder belastingen, meer investeringen in cultuur, groen en welzijn en een gezond financieel beleid wordt er door het stadsbestuur immers opnieuw naadloos aangepikt bij de politieke lijn die in deze stad reeds jarenlang nauwgezet wordt aangehouden. Een beleidslijn die de stad Mechelen heeft gebracht tot waar ze vandaag staat: mee aan de kop met de beste Vlaamse centrumsteden, opnieuw de trots van elke Mechelaar. Wanneer zelfs de oppositie zijn pijlen meer richt op hoe een beleid wordt gevoerd dan op het beleid zelf, dan zegt dat veel. Zelfs Louis Tobback sprak recent nog in Knack van het Mechels Succes."

De openbare financiën zijn gezond. De schuld is perfect onder controle en ze zal dalen vanaf 2017. De belastingen zullen vanaf volgend jaar opnieuw gevoelig dalen. Voor een modaal Mechels gezin betekent deze belastingvermindering snel 100 euro per jaar. "Mechelen is vandaag de enige centrumstad die al 14 jaar onafgebroken inspanningen doet om haar belastingdruk te verminderen. In 2000 waren we de duurste centrumstad, vandaag behoren we bij de beste van de klas, terwijl we het meest investeren van al de centrumsteden." Dat de belastingen ook in 2016 opnieuw dalen is een hele prestatie, zeker in tijden van crisis. "Dat is mogelijk dankzij duidelijke keuzes. Maar ook de groeiende aantrekkingskracht van onze stad maakt dit mogelijk. Dankzij een juist en volgehouden beleid slaagt Mechelen erin meer bedrijven en mensen aan te trekken. Bovendien stijgt het gemiddeld inkomen in onze stad sneller dan het Vlaamse gemiddelde.

De Mechelaars worden beter van de vernieuwde straten en pleinen, parken en fietspaden, nieuwe sociale en culturele instellingen, betere veiligheid en lagere belastingen. Dat investeringsbeleid zullen wij de volgende drie jaar verder zetten en versterken. Hierdoor zal de leefkwaliteit in onze stad nog verder toenemen. En daar kunnen wij als stadslijst alleen maar 200% tevreden mee zijn", aldus Alexander Vandersmissen, de nieuwe fractieleider van vld-groen-m+.

De ambitie van Mechelen komt heel duidelijk tot uiting in de begroting 2016. Enkele cijfers maken dat duidelijk:

 • De Mechelaars zullen in de periode 2016-2019 in totaal 11 miljoen € minder belastingen betalen.
 • De groep Mechelen investeert in het nieuwe meerjarenplan maar liefst 337 miljoen €.
 • Tegen 2019 zal de uitstaande schuld dalen naar 248 miljoen €.
 • De fusie van de politie laat toe om de forse investeringen inzake veiligheid te handhaven.
 • Komende jaren drijven we dotatie voor het Sociaal Huis met een derde op tot 16,2 miljoen € in 2019.
 • Deze begroting geeft enkele belangrijke nieuwe impulsen: het M-powerplan, het erfgoeddepot, de nieuwe invulling van Hangar S, de openbare netheid, een extra impuls voor het fietsbeleid en energiebesparende investeringen.

 

Puntjes op de i

Vorige week presenteerde sp.a haar kritiek op de stadsbegroting. Volgens de fractie vld-groen-m+ is de Sp.a-kritiek op de begroting allesbehalve coherent.

 

 1. "Er wordt teveel bespaard."

Na een noodzakelijke forse besparingsoefening bij het begin van de legislatuur worden daar waar personeelsnoden zijn de stedelijke diensten versterkt. Worden onder meer versterkt: de uitvoeringsdiensten voor openbare netheid, duurzame mobiliteit, de kinder- en tienerwerking en sociale diensten n.a.v. het M-powerplan. In totaal gaat het om 25 VTE's. Niet allemaal nieuwe functies, ook een aantal tijdelijke functies die verlengd worden.

 

 1. "De lasten worden onvoldoende verlaagd."

De regionale IVAREM-bijdrage is inderdaad een feit. Maar op Mechels niveau gebeuren forse inspanningen. Eerder werd het talententicket ingevoerd. In 2016 wordt de asociale algemene gemeentebelasting eindelijk afgeschaft en wordt de onroerende voorheffing verlaagd. Er wordt een reserve aangelegd voor verdere lastenverlagingen en Mechelen knoopt het overleg aan om de IVAREM-bijdrage bij te sturen.

 

 1. "Er wordt te veel geleend."

Er wordt geopteerd voor een mix van leningen, ook in de tijd. De totale uitstaande schuld en de schuld per inwoner daalt richting 2019. Ondanks de grote investeringen en de lastenverlagingen is de Mechelse schuld onder controle.

 

 1. "Er wordt te weinig geïnvesteerd."

Mechelen investeert het meest van alle centrumsteden. Met deze begroting neemt dat nog toe met 19 miljoen € extra. De 337 miljoen € aan Mechelse investeringen zijn een stevige impuls voor onze (lokale) economie. De investeringen zijn bijzonder toekomstgericht. De toekomst wordt voorbereid. Door erg te investeren in parken en het openbaar domein werken aan de levenskwaliteit in de stad van morgen. We bereiden de vergroening en de vergrijzing net wel voor met forse investeringen in kinderopvang en seniorenopvang.

 

 1. "Er wordt te veel patrimonium verkocht."

Op vele plekken en domeinen wordt geïnvesteerd in (nieuw) stedelijk patrimonium zoals Hangar S, de Oude Stadsfeestzaal, Depot Rato en de investeringen voor het nieuwe werken. Door het beter organiseren van de stedelijke diensten kan bijvoorbeeld De Zeeridder worden verkocht. Dat zijn gezonde en logische keuzes.

"De sp.a-kritieken zijn niet alleen eenzijdig. Ze zijn ook héél moeilijk met elkaar te combineren. Tenzij sp.a kan toveren. Uiteraard is niet alles perfect, maar Mechelen trekt wel de positieve lijn van de vorige bestuursperiode door. Zelfs de oppositie - die kritisch moet zijn ? moet dat eigenlijk erkennen. We wachten nog altijd op een alternatief van sp.a voor de begrotingsinspanning die deze coalitie moest leveren", aldus Kristof Calvo, gemeenteraadslid Groen, tevens voorzitter mmMechelen Feest.

Ook op sociaal vlak realiseert deze coalitie trouwens heel wat, vervolgt hij. "Er zijn de investeringen in kinderopvang en sociale huisvesting, het stijgend budget van het OCMW, de afschaffing van de forfaitaire gemeentebelasting, de integratie van alle sociale diensten in het Sociaal Huis en het M-power plan voor de opvang en inburgering van vluchtelingen. Er komt eindelijk een sociaal restaurant en er is de steun van de stad voor een sociale site in het Oud Moederhuis."

 

Nieuw gezicht

Opvolger van Loic Verstraeten in de gemeenteraad is Patricia Verbeeck (Open Vld), sinds 2007 actief in de OCMW-raad. Ze zal beide mandaten combineren. Ze wil op die manier ? in afwachting van de fusie van gemeente en OCMW zoals de Vlaamse regering die plant ? het sociaal beleid evenals alle huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden tussen stad en Sociaal Huis van kortbij opvolgen.