Stad realiseert Rik Wouterstuin tegen zomer 2015

04 September 2014

Groene stadstuin met vliet midden in centrum  Het stenen binnengebied in de hoek van de Rik Woutersstraat en Befferstraat transformeert tegen de zomer van 2015 in een weelderig parkje, gedoopt de Rik Wouterstuin. De stadstuin wordt een groen rustpunt met bebloeming, speelelementen, zitbanken en fietsenstalling. Ook de historische vliet wordt gedeeltelijk terug naar de oppervlakte gebracht. Een bronzen buste van de hand van Rik Wouters en een muurschildering van stadsartiest Gijs Vanhee brengen hulde aan de geliefde kunstenaar met Mechelse roots naar wie de tuin wordt vernoemd.  

Vlietje ziet daglicht weer

Over een jaar maakt de stenen buitenruimte achter het huidige Huis van Preventie & Veiligheid plaats voor een fleurige stadstuin ter grootte van 700 m2. Het Nederlands ontwerpbureau OKRA landschapsarchitecten creëerde een fris voorontwerp met een centraal grasveld, rijkelijke bebloeming, speelse elementen, zitbanken en twee stallingen die samen ruimte bieden aan 25 fietsen. Omdat Mechelen van oudsher een waterstad is, werd gekozen om ook een waterpartij te voorzien. De vliet die begin 20ste eeuw op dezelfde plaats stroomde maar later werd overwelfd, zal binnen zijn originele waterloop gedeeltelijk terug tot leven worden gewekt. De vliet wordt 60 cm diep, krijgt verhoogde zitranden en wordt aangekleed met waterbeplanting. Zoals gevraagd door de buurtbewoners komen er ook enkele veiligheidscamera's in de tuin.

Kunst in 't groen

De Mechelaars en bezoekers zullen de nieuwe stadstuin kunnen bereiken langs de Befferstraat en de Rik Woutersstraat. In die laatste straat heeft kunstenaar Rik Wouters 10 jaar bij zijn ouders in huis nrs. 41-43 gewoond en geleefd (1882-1916; nog voor hij echt als kunstenaar was doorgebroken), zoals aangegeven op het gevelbordje op het betreffende pand. Een bronzen geut van een buste van de hand van Rik Wouters krijgt een centrale plek in de tuin. Het gaat om een zelfportret uit 1911. Daarnaast zal ook stadsartiest Gijs Vanhee een muurschildering aanbrengen op de tuinmuur achter de vliet, geïnspireerd op het werk van Rik Wouters. "Op die manier wordt er een hedendaags kunstwerk gerealiseerd dat nadrukkelijk verwijst naar en is gelinkt aan Rik Wouters", aldus schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie.

 

Bewonersvergadering en verdere timing

Op 20 augustus werden alle buurtbewoners uitgenodigd om hun mening te geven over het ontwerp tijdens een infovergadering. Opmerkingen kunnen nog worden geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Bedoeling is dat de werken begin 2015 starten, zodat de Rik Wouterstuin vanaf de zomer van volgend jaar kan openen. De kosten voor de realisatie worden geraamd op 460 000 euro.

"De aanleg van de Rik Wouterstuin past binnen ons beleidsplan om een netwerk van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad uit te bouwen. De plannen voor park Populierendreef en de Sinte-Mettetuin zijn klaar voor uitvoering en de heropwaardering van de Kruidtuin is al in volle gang. Er wordt ook o.a. gewerkt aan plannen voor het park aan de Oude Liersebaan (na sanering van de bodem) en de vergroening van de Varkenstraat. Het zogenaamde parkenplan krijgt steeds duidelijker vorm en daar kan niet alleen ikzelf, maar elke Mechelaar tevreden mee zijn", besluit schepen De Bie.