Stad plant nieuw groen rustpunt aan Oude Liersebaan

16 Juli 2013

Stad plant nieuw groen rustpunt aan Oude Liersebaan

Mechelen schakelt zijn parken- en tuinenplan naar een hogere versnelling. Na de opening van park Donkerlei heeft de stad haar oog laten vallen op een binnengebied grenzend aan de Oude Liersebaan en de Pennepoelstraat. Ook hier wil het bestuur een groen rustpunt inrichten. Het binnengebied heeft een oppervlakte van 55a25ca en is eigendom van Iverlek/Eandis. "Het gaat eigenlijk om drie percelen, waarvan twee al dienst deden als hondenweide en speelveld met een bebouwd perceel in het midden. We hebben vrijdag beslist deze gronden aan te kopen voor een bedrag van 900 000 euro", verduidelijkt burgemeester Bart Somers.  Voorafgaand aan de verkoop moet Iverlek de grond eerst nog laten saneren. "Die werken zullen nu snel volgen. Daartoe is de overeenkomst voor het gratis gebruik van de hondenweide al stopgezet op 30 juni. Het speelpleintje mag nog gratis gebruikt worden tot eind 2014. De akte van verkoop kan allicht in de loop van volgend jaar verleden worden", zegt schepen van Leefmilieu Marina De Bie.

Het binnengebied ligt op 475 meter van het nieuwe parkje Donkerlei. Dit is dus een logische volgende schakel in de Mechelse tuinen- en parkengordel. Het idee blijft om ook in dense woonwijken kwalitatieve groene tuinen of parkjes aan te leggen, met spelelementen voor de kinderen. Elke nieuwe groenzone wordt zodanig ingericht met inheemse planten dat ze de plaatselijke biodiversiteit bevorderen.

 >Bekijk de andere foto's van de persconferentie op de facebookpagina van Marina De Bie