Stad organiseert omstaanderstrainingen voor Mechelaars

03 Maart 2023

Stad organiseert omstaanderstrainingen voor Mechelaars

“Als stad zetten we ons al langer op de kaart met een actief sensibiliseringsbeleid rond non-discriminatie en sociale preventie. Want op geen enkel moment zou er iets mogen zijn waardoor je je als mens geremd, beledigd of onveilig voelt”, vertelt schepen voor diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco.

Correct reageren op ongewenst gedrag als omstaander is niet altijd even gemakkelijk, maar wel nodig. Daarom organiseert Stad Mechelen in 2023 omstaanderstrainingen voor alle Mechelaars, dankzij een impuls van Plan Samenleven. Een eerste reeks gaat door op 7, 8 of 11 maart. De trainingen zijn gratis te volgen, maar inschrijven is wel noodzakelijk. 

Pesten, seksuele intimidatie, beledigingen, discriminatie, racistische opmerkingen, …: we komen deze zaken jammer genoeg nog wel tegen op straat, op het werk of in onze vrije tijd. Tijdens die momenten durft niet iedereen opkomen voor zichzelf of voor een ander. Goed reageren als slachtoffer is moeilijk: je bent bang of je wilt niet dat de dingen escaleren. Als omstaander kan je daarom een cruciale rol spelen. Hoe kom je op een veilige en gepaste manier tussen? Niet wegkijken of wachten, maar reageren is de boodschap. Hoe je dat net doet, kan je leren tijdens een omstaanderstraining. 

“Mechelen is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn”, zegt preventieschepen Abdrahman Labsir. “De publieke ruimte moet een veilige plek zijn voor eenieder die daar gebruik van maakt, ongeacht welke achtergrond. Het is daarom belangrijk dat de Mechelaars deel uitmaken van het veiligheidsgevoel van doelgroepen die nog te vaak slachtoffer zijn van discriminatoir geweld. Met de omstaanderstrainingen willen we Mechelaars sterker maken in het tussenkomen als ze seksuele intimidatie, geweld naar de regenbooggemeenschap of racismegeweld zien. Ook willen we zo de meldingsbereidheid verhogen zodat elke vorm van discriminatoir geweld een gevolg krijgt. Dat kan via de politie of het meldformulier intimidatie op de website van de stad Mechelen.” 

Onze stad zette de omstaanderstrainingen op poten dankzij een impuls van Plan Samenleven, een initiatief van Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers en werkt bijgevolg nauw samen met het Agentschap Integratie en Inburgering. “Een meisje of jongen die door een ouder langs de zijlijn wordt uitgemaakt. Iemand die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Een persoon in een rolstoel die uitgelachen wordt. Dat mogen we nooit tolereren,” zegt Vlaams minister Somers. “Alleen weten we niet altijd hoe we hierop moeten reageren. Met de omstaanderstraining leer je hoe je wel gepast kan reageren. Mechelen wapent haar inwoners om op te komen voor hun medeburgers. Dat maakt deel uit van de identiteit van een Mechelaar en zorgt zo voor een veiligere omgeving voor iedereen. Samen met Mechelen en andere lokale besturen willen we jaarlijks zo’n 1.000 professionals en 1.000 burgers opleiden in het omstaandersprincipe.” 

“Als stad zetten we ons al langer op de kaart met een actief sensibiliseringsbeleid rond non-discriminatie en sociale preventie. Want op geen enkel moment zou er iets mogen zijn waardoor je je als mens geremd, beledigd of onveilig voelt”, vertelt schepen voor diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Naast tal van acties binnen ons lopend beleid bieden we nu ook omstaanderstrainingen aan onder de vleugels van het Plan Samenleven. Met deze vorming leer je over het omstaandereffect, over hoe je mijdingsgedrag kan voorkomen en hoe je veilig kan reageren. Maar de trainingen gaan ook over hoe we samen het maatschappelijk dogma kunnen doorbreken dat het slachtoffer degene is die zijn gedrag moet aanpassen. Het probleem ligt bij de persoon die een grens overschrijdt, niet omgekeerd.” 

“Binnen het Plan Samenleven hebben wij er ook voor gekozen om met de dienst Preventie een outreacher ‘discriminatoir geweld’ aan te werven”, voegt schepen Labsir toe. “Deze medewerker zal acties doen om de meldingsbereidheid te verhogen, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van een meldpunt op festivals. Ook zal de outreacher de slachtoffers van discriminatoir geweld ondersteunen in zowel het administratieve, zoals meldingen doen. Maar nog belangrijker: het ondersteunen van de slachtoffers in het verwerken van hetgeen ze hebben meegemaakt.”

Wat kan je verwachten van de training?

  • Je leert wat het omstaanderseffect is en wat het moeilijk maakt om als omstaander te reageren op ongewenst gedrag;
  • Je leert vijf strategieën die je kan inzetten om veilig en effectief te reageren op ongewenst gedrag in concrete situaties in jouw onmiddellijke omgeving;
  • Je staat stil bij de verschillende afwegingen die er kunnen zijn om al dan niet tussen te komen.

Praktisch

De training is gratis, duurt 3 uur en vindt plaats in Het BlinkHuis (Tichelrij 7, 2800 Mechelen).

  • dinsdag 7 maart van 18.30 tot 21.30u
  • woensdag 8 maart van 13.30 tot 16.30u
  • zaterdag 11 maart van 13.30 tot 16.30u

Vanaf 21 maart - de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie - zullen nog meer omstaanderstrainingen worden georganiseerd.
 
Inschrijven kan via: www.mechelen.be/omstaanderstraining-inschrijving
Meer info vind je op: www.mechelen.be/omstaanderstraining