Stad Mechelen vindt oplossing voor Deeltijds Kunstonderwijs en De Garage

22 April 2022

Stad Mechelen vindt oplossing voor Deeltijds Kunstonderwijs en De Garage

“De argumenten om een zichtbare ruimte voor actuele kunst te vrijwaren, houden steek en willen we dus graag honoreren”, zegt Björn Siffer.

Na consultatie van heel wat stakeholders komt de stad Mechelen met een oplossing voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van de Academie voor Beeldende Kunst en de locatie van De Garage.

De noodzakelijke uitbreiding van de lesruimtes voor de Academie komt er door te investeren in het toevoegen van een extra bouwlaag op de Academie op de site aan het Cultuurplein. “Op die manier garanderen we dat de inmiddels 2200 leerlingen van de Academie in 2024 les zullen krijgen in moderne, perfect uitgeruste leslokalen langsheen de heraangelegde Cultuursite.” zegt Björn Siffer, schepen voor Cultuur.

Gedurende de bouw van die extra bouwlaag zal de nood aan extra lesruimte worden opgevangen in de lokalen die bestemd waren voor de Zalmschool. “Het project van de Zalmschool in de stadslokalen aan het Douaneplein is afgesprongen. Deze nieuwe wending biedt de opportuniteit om het voorziene schoolgebouw gedurende twee jaar in te zetten als locatie voor de Academie. Daarna komen de ruimtes aan het Douaneplein opnieuw vrij en neemt de Academie definitief haar intrek op de Cultuursite.”

Dat betekent dat De Garage op locatie kan blijven Onder den Toren tegenover de Sint-Romboutstoren. “De argumenten om een zichtbare ruimte voor actuele kunst te vrijwaren, houden steek en willen we dus graag honoreren.” zegt Björn Siffer. De Garage zal dus net zoals vroeger tentoonstellen in de ruimte Onder den Toren en in de tentoonstellingszalen van het CCM. De investering van 200.000€ in de tentoonstellingszalen van CCM blijft behouden. De kunstenaars zullen dus samen met de curatoren kunnen beslissen welke van de twee ruimtes zij willen bespelen.

Tegelijk zal de stad overgaan tot de aanwerving van een Coördinator Actueel Kunstenbeleid, die zal samenwerken met verschillende curatoren om een breed spectrum aan actuele kunstenaars de kans te geven om te exposeren in Mechelen. Die coördinator zal vanaf het najaar 2022 een stakeholderstraject aanvatten dat moet uitmonden in een vernieuwde werking van De Garage. “We houden dus vast aan ons voornemen om de werking van De Garage verder te versterken.” zegt Björn Siffer. Die werking zal de artistieke autonomie van de kunstenaars integraal bewaken, blijven inzetten op talentontwikkeling en breder zijn dan vandaag door meer in te zetten op stedelijkheid, diversiteit en meerstemmigheid. De Garage zal ook indienen bij het Vlaams Kunstendecreet en de fair practice bewaken, wat betekent dat kunstenaars correct vergoed worden voor hun artistieke prestaties.

“Met dit voorstel zijn er enkel winnaars: zowel de leerlingen en leerkrachten van ons Deeltijds Kunstonderwijs als de actuele kunst doen hun voordeel bij deze oplossing.” besluit Björn Siffer.