Stad Mechelen stelt middelen ter beschikking in de strijd tegen armoede

14 Oktober 2022

Stad Mechelen stelt middelen ter beschikking in de strijd tegen armoede

"Met het subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’ creëren we extra ruimte om samen met de Mechelse welzijns- en armoedepartners bestaand beleid te versterken, werkingen te vernieuwen en zo elkaar nog meer te ondersteunen en kennis uit te wisselen"

Voor de tweede keer trekt Stad Mechelen ruim een half miljoen euro uit aan werkings- en projectmiddelen om samen met verschillende Mechelse organisaties en verenigingen de strijd aan te gaan tegen armoede. Voor de eerste keer konden ook de Mechelse scholen een project indienen. Veertien verenigingen waaronder vijf scholen dienden met succes een aanvraag in. Aan de vooravond van de Week tegen Armoede roept Stad Mechelen iedereen op om samen de schouders te blijven zetten onder de strijd tegen armoede.

“Zorgen dat iedereen in Mechelen meekan, is een kernopdracht van de stad. Maar armoede pak je niet alleen aan”, geeft schepen van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, Gabriella De Francesco aan. “Met het subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’ creëren we extra ruimte om samen met de Mechelse welzijns- en armoedepartners bestaand beleid te versterken, werkingen te vernieuwen en zo elkaar nog meer te ondersteunen en kennis uit te wisselen”.

Het subsidiereglement ter ondersteuning van de lokale welzijnspartners en scholen houdt het volgende in: een werkingssubsidie voor een cyclus van 3 jaar en een projectsubsidie die specifiek op armoede en kwetsbaarheid op school inzet. De werkingssubsidie wordt toegekend voor de periode 2023-2025, de projectsubsidies lopen van januari 2023 en december 2024.

Een jury aangevuld met externe experts in armoedebestrijding, outreach en participatie maakte de beoordeling van de dossiers. Sint-Vincentius Noord, De Lage Drempel, Het Blijhuis, De Keeting, Sociale Kruidenier - Ecoso, Sint-Vincentius Zuid, Bet Hesana, Zwemmen in brak water en wijkgezondheidscentrum Wel & Wee kunnen de komende drie jaar rekenen op werkingssubsidies vanuit de stad om hun werking in functie van armoedebestrijding te versterken.

Schepen Gabriella De Francesco: “Onze Mechelse partners dienden stuk voor stuk ijzersterke dossiers in. Een aantal partners, zoals Ecoso of het Blijhuis, leggen de nadruk op levensnoodzakelijke basisbehoeften, anderen zoals Zwemmen in Brak Water, De Lage Drempel of de Keeting focussen dan weer meer op emancipatie. Een sterke aanvulling was zeker ook het dossier van Wel & Wee die de link maken tussen betaalbare, kwaliteitsvolle medische zorg en psychologische hulp. De combinatie van de verschillende disciplines onder één dak bij Wel & Wee is enorm waardevol. zij slagen erin de meest kwetsbare Mechelaars te bereiken en hen toe te leiden naar andere disciplines daar waar mensen anders zouden afhaken.”

Scholen mee aan de slag tegen armoede

Voor de eerste keer werden er projectmiddelen vrijgemaakt specifiek voor de Mechelse scholen. GO! BSBO Den Anker, GO! Basisschool De Spreeuwen, BS Lyceum, Sint-Lambertusschool en de Sint-Pietersschool krijgen elk 5000 euro projectmiddelen toegekend.

“Gezien de strijd tegen kinderarmoede een speerpunt is van dit stadsbestuur, was het evident om ook de scholen te betrekken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld nog meer inzetten op armoedesensitiviteit en vroegdetectie in de klas. Het is belangrijk dat scholen de signalen kennen die op armoede kunnen wijzen en weten wat ze eventueel kunnen doen om leerlingen en ouders te ondersteunen. We stimuleren hen om resultaatgerichte projecten op te bouwen en ze daarna te verduurzamen in hun beleid. Maar het is ook een aanmoediging om nauwer in contact te komen met de expertisecentra uit onze stad en zo hun netwerk te verbreden”, geeft schepen voor onderwijs Rina Rabau Nkandu aan.


De Week tegen Armoede

17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. De week rond deze datum vinden er tal van initiatieven plaats om het armoedethema en de verschillende Mechelse initiatieven extra in de kijker te zetten. Het programma kadert in ‘de week tegen armoede’ en staat niet alleen open voor professionals, maar elke Mechelaar is welkom om de partners te leren kennen.

Vrijdag 14 oktober vindt de Kick-off plaats in De Refuge, maar deze week al speelt de film ‘Nowhere Special’ in het Cultuurcentrum. Maandag 17 oktober loopt er een optocht onder leiding van Geknipt?, met aansluitend een panelgesprek rond het thema huisvesting. En tijdens de week van 17 oktober zetten tal van partners hun deuren open, om kennis te maken met hun werking.

Als Mechelaar kan je ook laten zien dat je samen met de stad een signaal wil geven in de strijd tegen armoede. “Door een geknoopt wit laken uit je raam te hangen geven we samen zichtbaarheid aan een probleem dat niet altijd even zichtbaar is. Een kleine moeite voor een groot gebaar van solidariteit”, besluit Gabriella De Francesco.

Meer informatie over de week tegen armoede vind je op:
www.mechelen.be/samen-tegen-armoede-2022.