Stad Mechelen kondigt aan: een premie voor natuurwerken.

07 November 2009

Stad Mechelen kondigt aan: een premie voor natuurwerken. De premie geldt voor natuurgebieden van Natuurpunt in Mechelen.Bij besluit van de gemeenteraad van 31 maart 2009 werd het goedgekeurd. Dit reglement is van toepassing op mechelse onderwijsinstellingen maar ook jeugdverenigingen, sportverenigingen, socio - culturele verenigingen en milieu - en natuurverenigingen kunnen er beroep op doen. De verenigingen moeten wel lid zijn van respectievelijk de volgende Mechelse adviesraden: jeugdraad, sportraad, cultuurraad of milieuraad.

reglement inzake het verlenen van een premie voor de uitvoering van natuurwerken in natuurgebieden

Het opzet van het reglement is volgens Schepen Marina De Bie (Groen!) tweeledig: "De Stad kan verenigingen en onderwijsinstellingen een euro laten bijverdienen. Ondertussen helpen zij onze mooie natuurgebieden op een leuke manier beheren."Natuurpunt Mechels Rivierengebied heeft voor de periode 2010 ? 2011 een nieuwe lijst met werkpakketten opgesteld. Het bedrag van de premie werd vastgelegd op 248,00 euro per werkpakket voor een werkvolume van ongeveer 60 uren.

Indien uw school of vereniging van deze premie gebruikt wenst te maken, schrijf dan in tegen uiterlijk 7 december 2009. Alle informatie over het reglement, de verschillende werkpakketten en het inschrijvingsformulier is verkrijgbaar bij de dienst natuur ? en groenontwikkeling, Befferstraat 25 te Mechelen (tel:015 29 75 82; email: [email protected]).

 

Marina De Bie ? Groen! ? schepen van Leefmilieu