Stad Mechelen en VDAB willen meer Mechelaars aan het werk

02 Maart 2021

Stad Mechelen en VDAB willen meer Mechelaars aan het werk

Op maandag 1 maart bekrachtigde de Mechelse gemeenteraad de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en VDAB. De partners willen met deze nieuwe overeenkomst meer Mechelaars aan het werk helpen en mensen in armoede versterken. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken. Stad Mechelen, die deze legislatuur een speerpunt maakt van de strijd tegen kinderarmoede, grijpt dit momentum aan om ouders uit kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen in hun vaak moeilijke zoektocht naar werk. Drie centrale ambities Stad Mechelen en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “VDAB is de regisseur van de arbeidsmarkt, maar bepaalde aspecten van de werkloosheid kunnen wij niet alleen oplossen. Door met Stad Mechelen de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met de stad Mechelen verankeren”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.  De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven:  Meer Mechelaars aan het werk Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat Extra ondersteuning voor mensen in armoede In de samenwerkingsovereenkomst is er extra aandacht voor kinderarmoede. “Snelheid en nabijheid zijn de twee sleutelwoorden in de aanpak van de kinderarmoede in Mechelen. Geen enkel kind mag in armoede geboren worden”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken, armoedebestrijding en gelijke kansen. “Om de kans op armoede vroeger te detecteren, werken we intensief samen met lokale zorgverleners: kwetsbare toekomstige ouders krijgen intensieve begeleiding van het Sociaal Huis via het centraal aanmeldpunt OPkomst. Voor de werkzoekenden onder hen maken we praktische afspraken voor prioritaire opvolging door VDAB.” Ook wanneer VDAB-bemiddelaars signalen van (verdoken) armoede opvangen kunnen ze op een eenvoudige manier terecht bij het Sociaal Huis: “Hiervoor organiseren we nu al wekelijkse pop-upzitdagen van de VDAB in het Sociaal Huis, in functie van gezamenlijke oriëntatie, screening en begeleiding. Ook de VDAB-jongerenconsulenten springen regelmatig binnen in het Sociaal Huis om op die manier outreachend jongeren te kunnen bereiken”, aldus de schepen. Meer Mechelaars aan het werk Een van de acties om meer Mechelaars aan het werk te krijgen, is het vermijden van jeugdwerkloosheid. Stad Mechelen en VDAB zijn partners in de strijd tegen ongekwalificeerde schooluitval. Via een sterk netwerk tussen lokaal bestuur, secundair onderwijs en VDAB trachten ze ongekwalificeerde uitstroom uit onderwijs te bestrijden. VDAB beschikt ook over jongerenconsulenten die jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. De stad engageert zich om het netwerk van de jongerenconsulenten van VDAB en de netwerkmanager Onderwijs van VDAB mee te versterken. “Dat deze aanpak werkt, bewijzen de cijfers. Eind januari daalde in de stad Mechelen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 20 en 24 jaar met 2% terwijl dit in de rest van Vlaanderen steeg met 3,6%”, besluit Greet Geypen, schepen van economie, ondernemen en werk. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.