Stad lanceert oproep voor vrijwillige enquêteurs voor het ouderenbehoeftenonderzoek

02 September 2022

Stad lanceert oproep voor vrijwillige enquêteurs voor het ouderenbehoeftenonderzoek

“De betrokkenheid van onze Mechelse ouderen uit de binnenstad, buiten de ring maar ook in de dorpen is essentieel."

Stad zet participatie bij ouderen voorop

Stad Mechelen gebruikt al sinds 2017 een ouderenbehoeftenonderzoek als basis voor haar ouderenbeleid. Dit jaar wordt dat onderzoek herhaalt. Daarvoor worden vrijwillige senioren gezocht om enquêtes uit te delen bij een selectie van zo'n 800 Mechelse senioren. In deze enquête zijn de vragen gericht rond de acht thema's van leeftijdsvriendelijkheid: huisvesting, buurtbetrokkenheid, mobiliteit, participatie, gezondheid, vrijetijd, mediagebruik en sociale netwerken. 

‘Door ouderen, voor ouderen’, dat is de leuze van het ouderenbehoeftenonderzoek. Dankzij de betrokkenheid van ouderen, ouderenorganisaties en de Mechelse Ouderenraad krijgt het bestuur een gedragen resultaat. In 2017 liep er voor stad Mechelen al een eerste ouderenbehoeftenonderzoek in samenwerking met de VUB. Dit onderzoek werd de afgelopen jaren gebruikt als basis voor het ouderenbeleid van de stad. Dit jaar nog zal een tweede identiek onderzoek op poten gezet worden. Hierdoor zullen de resultaten van 2017 en 2022 vergeleken kunnen worden.

“De betrokkenheid van onze Mechelse ouderen uit de binnenstad, buiten de ring maar ook in de dorpen is essentieel. Uit het onderzoek worden adviezen geformuleerd voor ons als stadsbestuur, en de Mechelse Ouderenraad wordt betrokken om deze adviezen te vertalen naar beleidsbeslissingen en concrete acties. Zo kan een kwalitatief beleid op maat voor de Mechelaar op leeftijd gegarandeerd worden”, aldus Rina Rabau Nkandu, schepen voor senioren.

Om het onderzoek vorm te geven wordt een stuurgroep opgericht met de betrokken schepen en stadsdienst, de VUB en de Mechelse Ouderenraad. Het onderzoek zelf wordt gevoerd aan de hand van een vragenlijst, die enquêteurs uitdelen aan Mechelse senioren die op wetenschappelijke basis geselecteerd werden. De enquêteurs worden opgeleid door de VUB.

“De enquête zelf is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde vragen en verloopt volledig anoniem. Het doel is om informatie te bekomen die bijdraagt tot het ontwikkelen van een ouderenbeleidsplan door het stadsbestuur”, stelt Emiel Neuckens, voorzitter van de Mechelse Ouderenraad.

Het onderzoek zal alle levensdomeinen raken. Zo zullen zaken als mobiliteit, actief ouder worden, veiligheid en digitalisering zeker aan bod komen. Ook over onderwerpen die soms moeilijk bespreekbaar zijn - zoals gezonde voeding, eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid - zullen vragen gesteld worden. De resultaten worden in het voorjaar 2023 verwacht.

“Het onderzoek draagt bij aan een beter en gedragen beleid voor onze oudere stadsgenoten. Via een grondig onderzoek bij de doelgroep leren we onze sterktes, onze uitdagingen en dus onze ouderen nog beter kennen. Door een vervolgonderzoek houden we nog beter de vinger aan de pols. Daarom wil ik graag het belang tot deelname extra benadrukken!”, besluit de schepen.


Geïnteresseerde enquêteurs mailen of bellen naar: