Stad lanceert mmMechelen Feest!

18 September 2013

Stad lanceert mmMechelen Feest!

Mechelse Feesten vzw en MMMechelen vzw worden gefuseerd tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-P), genaamd mmMechelen Feest!. Zij zal zelf stadsfeesten organiseren, maar ook creatieve private partners of bewoners op weg helpen om feesten en evenementen te organiseren. Op 24 september maakt de Mechelse gemeenteraad de fusie officieel. Kristof Calvo wordt voorzitter van mmMechelen Feest!. Het stadsbestuur formuleerde in het bestuursakkoord al de ambitie om te kiezen voor een eengemaakte structuur voor de Mechelse evenementenwerking. "We stelden vast dat de bestaande vzw's Mechelse Feesten en MMMechelen naast mekaar werkten qua programmering, ritme, bereik en ook inzake financiering en organisatie. De eengemaakte structuur is dus een effici├źntiewinst, maar die staat natuurlijk in dienst van een hogere ambitie. We willen een dynamisch citymarketingbeleid realiseren en Mechelen promoten als bruisende en ondernemende cultuurstad", zegt burgemeester Bart Somers. "Ook in budgettair moeilijke tijden investeren we heel wat mensen en middelen in evenementen. Feestelijkheden en culturele evenementen zijn immers cruciaal voor een stad. Het brengt mensen samen. De nieuwe structuur moet mogelijk maken om het nog beter te doen. En we willen dat doen samen met de Mechelaar. Elk evenement moet iets vertellen over onze stad", aldus Kristof Calvo, gemeenteraadslid en toekomstig voorzitter van mmMechelen Feest!.

Evenementenloket

mmMechelen Feest! zal volop inzetten op het organiseren van eenmalige culturele of multidisciplinaire stadsevenementen met lokale tot internationale uitstraling en op terugkerende feestelijkheden en festivals. Nieuw in de eengemaakte structuur is de oprichting van een evenementenloket. Dat wordt operationeel vanaf 2014. "Externen die een feest of evenement in de stad willen organiseren kunnen bij dit loket terecht voor alle practica rond de organisatie ervan. Dat gaat van aanvragen over toelages en logistieke ondersteuning tot promotie en begeleiding allerhande. Daarnaast zal het evenementenloket ook uitgroeien tot een expertisecentrum m.b.t. wetgevingen en reglementeringen inzake noodplanning, milieubelasting, de inzet van vrijwilligers. Op die manier wordt het organiseren van een feest klein of groot, een haalbare kaart voor iedereen", zegt Kristof Calvo.

Stadsbreed

Als rechtspersoon bestaat de nieuwe vereniging ook uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. Door de fusie gaat het maximum aantal leden van 23 naar 43. Niet toevallig exact het aantal gemeenteraadsleden in Mechelen. Alle gemeenteraadsleden worden effectieve leden van de algemene vergadering. "Op die manier wordt elke Mechelaar aandeelhouder van de feesten die in zijn stad worden georganiseerd. Door de algemene vergadering te laten samenvallen met de gemeenteraad, kiezen we voor maximale openheid en betrokkenheid", stellen Somers en Calvo. Alle bestuurders oefenen hun mandaat bovendien kosteloos uit.

Taken

Concreet bestaat het takenpakket van mmMechelen Feest! uit vijf breed geformuleerde doelstellingen:

  • organiseren van multidisciplinaire stadsevenementen met een lokale tot internationale uitstraling, in eigen beheer en in opdracht van het stadsbestuur (zoals Stadsvisioenen, Stad in Vrouwenhanden,? in het verleden)
  • organiseren van stadsbreed gedragen terugkerende feestelijkheden en festivals. (genre Maanrock, Parkpop, Ottertrotter, 11 en 21 juli,?)
  • faciliteren van evenementen en feestelijkheden ingericht door derden. Hiertoe wordt een digitaal en fysiek evenementenplatform, het evenementenloket, opgericht.
  • stimuleren van de creativiteit van lokale artiesten binnen de eigen projecten.
  • evalueren, versterken en vernieuwen van het bestaande evenementenaanbod in de stad.

Logo en huisstijl

De komende weken wordt gewerkt aan een logo en huisstijl zodat de nieuwe structuur ook zichtbaar en aanspreekbaar wordt voor al wie in Mechelen een feestje wil bouwen. Eerstdaags wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het logo en de huisstijl.