Stad gaat Mechelse mantelzorgers nog meer ontzorgen

25 Januari 2022

Stad gaat Mechelse mantelzorgers nog meer ontzorgen

Op vraag van en in samenspraak met verschillende Mechelse mantelzorgers passen we onze ondersteuning aan om nog beter aan de noden van mantelzorgers tegemoet te komen. Het belang en de meerwaarde van mantelzorgers valt onmogelijk te onderschatten. Mechelen voert dan ook al heel wat jaren een actief mantelzorgbeleid.

Mantelzorgers vormen een onmisbare hoeksteen in het zorglandschap. Ze helpen familieleden, vrienden of kennissen die om één of andere reden een zorgnood hebben. Sinds 2014 kunnen mantelzorgers in Mechelen een premie aanvragen ter ondersteuning van de thuisverzorging van zorgbehoevende Mechelaars. Vorig jaar waren dat er zo’n 637.

“Qua aantal mantelzorgers, behoort Mechelen tot de top drie van de centrumsteden. We willen hen dan ook vanuit de stad op de beste manier ondersteunen. En die ondersteuning is nodig, want mantelzorgers hebben het sinds de coronapandemie ontzettend moeilijk”, vertelt schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco.

Administratieve ontzorging

Uit focusgroepen die de stad hield, bleek dat mantelzorgers vaak het bos niet meer door de bomen zien. Naast de eigenlijke zorgtaken, zijn er tal van administratieve en juridische kopzorgen. Wegwijs raken in de verschillende procedures rond rechten en plichten als mantelzorger en zorgbehoevende is niet evident. “Het is een signaal dat vaak terugkwam. Vooral die administratieve last baart zorgen en minder het financiële”, geeft schepen De Francesco aan. “Daarom dat we in ons vernieuwd ondersteuningsbeleid volop de kaart trekken van ontzorging. Wij ontzorgen de mantelzorgers, zodat zij volop kunnen zorgen voor hun naasten. Mantelzorgers moeten energie kunnen steken in zorg, liefde en genegenheid in plaats van in noodzakelijke procedures en documenten.”

Stapsgewijs wordt het nieuwe ondersteuningsbeleid ingevoerd. “We werven één extra medewerker aan als uniek aanspreekpunt. In eerste instantie voor mantelzorgers die zorgen voor een persoon met dementie”, verduidelijkt schepen De Francesco. “Mantelzorg binnen een dementieproces is ontzettend zwaar en confronterend. We versterken daarmee ook de werking van inloophuis ’t moNUment dat moet uitgroeien tot het eerste Odensehuis in België. Is de ondersteuning naar mantelzorgers binnen dementie een succes, breiden we uit naar mantelzorgers met ander zorgnoden.”

Premie en uitwisseling tussen lotgenoten

Naast administratieve is er ook financiële ontzorging. “De stedelijke mantelzorgpremie blijft bestaan voor maatschappelijk kwetsbare mantelzorgers”, gaat schepen De Francesco verder. “Hoewel sommige mantelzorgers aangaven geen gebruik te maken van de premie, zijn er bij ander mantelzorgers in onze stad wel financiële zorgen. Voor hen is er daarom nog steeds een maandelijkse premie van 25 euro.”

Voor alle mantelzorgers werkt de stad vanaf nu ook een aanbod uit binnen het Preventief Gezondheidsplan rond vormingen, infosessies en – op uitdrukkelijke vraag – uitwisselingsmomenten tussen lotgenoten. “We willen daarmee alle Mechelse mantelzorgers hun talenten versterken, energie geven en vooral ook waarderen voor hun grenzeloos engagement. Mantelzorg overvalt je immers vaak, een gedwongen keuze uit liefde voor een familielid, vriend of buur”, besluit Gabriella De Francesco.