Stad en partners bieden komende blokperiode opnieuw stille studieplaatsen aan in Mechelen

10 Mei 2023

Stad en partners bieden komende blokperiode opnieuw stille studieplaatsen aan in Mechelen

"Dankzij de oproep van de Jeugdraad eind vorig jaar om nog bijkomende plaatsen te voorzien en de snelle respons van Telenet, Crescendo CVO en ABVV Mechelen+Kempen, konden we toen nog tot 170 plaatsen extra bieden.”

Tijdens de examenperiode van de jaarwisseling werden na een oproep van de Mechelse Jeugdraad tot 170 studieplaatsen extra gecreëerd via het aanbod van partners Telenet, Crescendo CVO en ABVV Mechelen+Kempen. Diezelfde partners zullen ook voor de komende blokperiode plaatsen aanbieden, net als de bibliotheek Het Predikheren.

Schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu: “Onze hoofddoelstelling als stad is vooral om een stille studeerplaats te voorzien voor wie het echt nodig is, zoals bv. jongeren die thuis geen eigen plaats hebben om rustig te studeren. Dit is belangrijk in het kader van gelijke onderwijskansen. Wanneer we een signaal krijgen vanuit een school voor een specifieke leerling, kan die terecht bij ROJM of J@M. Omdat daarnaast nog een wens van studenten bestaat om op een andere locatie of samen met andere studenten te studeren, voorzien we al enkele jaren een basisaanbod van 76 plaatsen in het Predikheren. Dankzij de oproep van de Jeugdraad eind vorig jaar om nog bijkomende plaatsen te voorzien en de snelle respons van Telenet, Crescendo CVO en ABVV Mechelen+Kempen, konden we toen nog tot 170 plaatsen extra bieden.”

Voldoende plaats

Na deze examenperiode werd deze werking met alle aanbieders van studeerplekken en met vertegenwoordigers van de Jeugdraad geëvalueerd. Op vraag van de partners werd het gedeelde registratiesysteem geoptimaliseerd, zodat zij sneller en gemakkelijker een overzicht van de aanwezige studenten zullen kunnen krijgen. Het aantal plaatsen dat werd aangeboden bleek in elk geval aan de nood de voldoen.

Schepen Rabau Nkandu vult aan: “Het Predikheren en Telenet hadden tijdens de afgelopen periode de hoogste bezettingsgraad, maar op geen enkel moment waren alle plaatsen bezet. Zowel de Jeugdraad, de externe partners als wijzelf waren tevreden met hoe het gelopen is. Door die positieve ervaring waren ook alle partners bereid hun engagement voor te zetten. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Ik verwacht dan ook dat komende examenperiode vlot zal verlopen: we weten uit ervaring dat op het einde van het schooljaar, mogelijks omwille van het mooiere weer, de vraag naar studieplaatsen doorgaans lager is. Ze kunnen immers zelf buiten gaan studeren of er zijn meer huisgenoten uit het huis, zodat het rustiger wordt. Bovendien kan Crescendo CVO haar plaatsenaanbod nog gemakkelijk optrekken als dat nodig zou zijn.”

Het aanbod in de bibliotheek Het Predikheren blijft op 76 zoals voorheen. Telenet zal de komende periode 40 plaatsen aanbieden. ABVV Mechelen+Kempen kan niet elke dag studenten ontvangen, maar biedt wanneer het kan 10 plaatsen aan. Crescendo CVO heeft heel wat ruimte beschikbaar en heeft bij de start 60 à 70 plaatsen ter beschikking. Ze kunnen dit aanbod nog gemakkelijk verhogen als dat nodig blijkt. Bovendien kunnen studenten hier ook na de kantooruren (tot 20u) en op zaterdagvoormiddag terecht.

Goede samenwerking

Annelies Nauwelaerts, verantwoordelijk voor diversiteit & inclusieprojecten bij Telenet: “Na een geslaagde editie in december zetten wij als Telenet graag opnieuw onze schouders mee onder dit initiatief om studieplekken aan te bieden. Alle jongeren moeten dezelfde kansen krijgen in het onderwijs en daar hoort ook een studeerruimte bij om zich optimaal te kunnen concentreren. Misschien inspireren onze kantoren hen wel om een (studenten)job bij Telenet te overwegen, eens geslaagd.”

“Alle jongeren moeten dezelfde kansen krijgen”, zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo CVO. “Daarom stellen we graag onze studieruimte opnieuw open en reserveren we een aparte hoek waar studenten zowel individueel als samen kunnen studeren want tijdens de vorige editie hebben we gemerkt dat samen leren een trend is. Dankzij onze gunstige ligging nabij het station, is Crescendo CVO vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.”

“Als vakbond willen we open en toegankelijk zijn, ook voor zij die nog moeten beginnen aan hun loopbaan. We hebben in de vorige blokperiodes gemerkt dat we elke beschikbare dag studenten over de vloer hebben gekregen. Ongetwijfeld is onze ligging in het centrum van de stad ook voor studenten een troef”, zegt Vanessa Dams, Coördinator Individuele Diensten ABVV Mechelen+Kempen.

De Jeugdraad is tevreden met het extra aanbod van stille studieplaatsen in Mechelen. "We zijn blij dat we jongeren in contact kunnen brengen met elkaar. Samen studeren werkt ook veel motiverender. Dankzij de partners en stad Mechelen kunnen jongeren dit op verschillende plekken doen, die later ook hun werkplek kunnen worden", aldus Mathias Médo van de Mechelse jeugdraad.

Praktisch

In Het Predikheren worden de plaatsen ter beschikking gesteld vanaf maandag 22/5, het aanbod van de andere partners wordt hierop afgestemd. Alle praktische informatie en de mogelijkheid om een plaats te reserveren verschijnt binnenkort op dezelfde pagina als voorheen: www.mechelen.be/2800leeft.