Staatssecretaris de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

10 Mei 2023

Staatssecretaris de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

"Met de opstart van een Lokaal Opvanginitiatief nemen we, na de inrichting van het nooddorp voor vluchtelingen uit Oekraïne een jaar geleden, nu opnieuw onze verantwoordelijkheid" - schepen Gabriella De Francesco.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor bezocht vanmorgen samen met schepen van sociale zaken, welzijn, diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco nieuwe lokale opvangfaciliteiten voor asielzoekers in Mechelen. Begin maart lanceerde de federale overheid op voorstel van Staatssecretaris de Moor een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Mechelen was één van de eerste zich te engageren om 7 wooneenheden als lokaal opvanginitiatief in te zetten. Daarmee kunnen een 17-tal personen tijdelijk van opvang voorzien worden. Er zijn zowel wooneenheden voorzien voor families als voor alleenstaande personen.

Schepen Gabriella De Francesco: “Als solidaire stad voorziet Mechelen al jaren in noodopvang. Toen de collectieve opvang voor asielzoekers op de site Zwartzustersvest moest sluiten, zijn we volop gestart met de zoektocht naar alternatieven. Met de opstart van een Lokaal Opvanginitiatief nemen we, na de inrichting van het nooddorp voor vluchtelingen uit Oekraïne een jaar geleden, nu opnieuw onze verantwoordelijkheid. Opvang is natuurlijk meer dan alleen een dak aanbieden. We voorzien ook in de nodige begeleiding en ondersteuning van de asielzoekers. De bijkomende steun van de Federale overheid is zeer welkom. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere lokale besturen inspireren.”

Lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige initiatieven waarbij gemeenten, met financiële ondersteuning van de Federale overheid, zelf opvangplaatsen oprichten. Deze locaties maken integraal deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatste kunnen tot maximaal 4 maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen.

Met de migratiedeal die vorige maand werd goedgekeurd door de Federale regering, zet Staatsecretaris de Moor verder in op het versterken van LOI-plaatsen binnen het netwerk. Zo werd beslist het kader rond LOI’s te verstevigen waardoor het in de toekomst makkelijker wordt voor steden en gemeenten om bijkomende LOI-plaatsen te creëren en te beheren.

Mechelen voegt zich met deze nieuwe LOI-locaties bij een lange lijst van steden en gemeenten met dergelijke plaatsen. In België hebben de overgrote meerderheid van gemeenten zulke initiatieven lopen. Samen zijn alle lokale opvanginitiatieven goed voor 6.585 extra plaatsen boven op de collectieve opvangplaatsen in asielcentra van Fedasil en andere partners.

Nicole de Moor: “Om voldoende opvang te voorzien moeten we creatief zijn en kijken naar verschillende mogelijkheden voor opvang. We hebben het de laatste jaren aantrekkelijker gemaakt voor steden en gemeenten om zelf initiatieven te nemen. Ik kies altijd voor dialoog met lokale besturen. Met het voorbeeld van Mechelen zien we dat deze inspanningen lonen, ik dank Schepen De Francesco en het ganse stadsbestuur voor hun constructieve houding.”