Mechelen en Sint-Katelijne-Waver zetten in op sociaal netwerk van nieuwkomers

08 Oktober 2021

Mechelen en Sint-Katelijne-Waver  zetten in op sociaal netwerk van nieuwkomers

Aanstaande zondag ontvangen 21 nieuwe Mechelaars hun inburgeringsattest uit handen van schepen Gabriella De Francesco. Vanaf 2022 wordt sociale netwerking en participatie een verplicht onderdeel voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver willen hen daarbij ondersteunen. Via het project Mozaïek komen inburgeraars in contact met een buddy, vrijwilligerswerk of een kennismakingstraject in een buurt of in een organisatie. Tot 2022 bestaat het inburgeringstraject nog uit drie pijlers: het leren van Nederlands, het volgen van een Maatschappelijke Oriëntatiecursus en trajectbegeleiding naar werk of studies. Daar wordt vanaf 2022 een vierde pijler ‘sociale netwerking en participatie’ aan toegevoegd. Mechelen en Sint-Katelijne-Waver hebben hiervoor het project Mozaïek opgericht, een proefproject met steun van Europa (ESF). Nieuwkomers krijgen bij Mozaïek een traject op maat aangeboden. Ze kiezen één of combineren meerdere trajecten uit een aanbod van deze drie: vrijwilligerswerk, kennismakingstraject of buddywerking. Omdat iedereen uniek is, wordt er rekening gehouden met de vragen, noden, interesses en wensen van de deelnemer. "Met dit project worden nieuwkomers ondersteund bij hun integratieproces. We geven mensen de kans om deel te nemen aan de samenleving en om een sociaal netwerk uit te bouwen", zegt An Coen, schepen van sociale zaken en integratie in Sint-Katelijne-Waver. "Een sociaal netwerk opbouwen en participeren in de samenleving is cruciaal voor een volwaardige inburgering. Daarom kiezen we voor een traject op maat. Zo bouwen deelnemers duurzame sociale netwerken op die blijven bestaan tot ver na het traject." Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht. Inwoners van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver die zich graag inzetten als buddy en organisaties die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerstraject of kennismakingstraject nemen een kijkje op de website: https://www.mechelen.be/mozaiek Netwerkmoment en inburgeringsceremonie Zondagnamiddag vindt er in het Cultuurcentrum een netwerkmoment plaats om de deelnemers van Mozaïek de mogelijkheid te geven om nieuwe mensen te ontmoeten en ook om ze kennis te laten maken met interessante organisaties, zowel voor ouders als kinderen. Denk aan conversatietafel ’t Klapgat, Welcome in Mechelen, de UiTPAS, Museum Hof van Busleyden, circusatelier Circolito, de fietsschool… De deelnemers worden getrakteerd op hapjes, drankjes en workshops. Na de inburgeringsceremonie om 15.45 uur wordt er nog samen gegeten en muziek gemaakt. Eén van de activiteiten op het programma zondag is de inburgeringsceremonie. De gelauwerden zijn mensen die al wat langer in Mechelen wonen en hun inburgeringstraject reeds hebben afgerond. Dit jaar waren dat er 178. Van hen schreven er 21 zich in voor de ceremonie. Niet te verwarren dus met de deelnemers van Mozaïek, die nog bezig zijn met hun inburgeringstraject. “Vandaag ben ik supertrots dat 178 Mechelaars dit jaar hun inburgeringstraject succesvol afgerond hebben”, zegt schepen van diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Ik heet hen van harte welkom in Mechelen en wil hen feliciteren en bedanken voor hun inspanningen. Hiermee zetten onze nieuwe vrienden sterke stappen richting werk, school en het leren kennen van nieuwe mensen. Het is ook een extra bijzondere dag omdat ik het diploma weer persoonlijk mag overhandigen. Na periodes van crisismaatregelen doet het deugd om iedereen weer te kunnen ontmoeten." Vrijwilligerswerk Project Mozaïek bevat tot slot ook een luik rond intervisies, vormingen en infosessies voor zowel nieuwkomers, buddy’s en organisaties die vrijwilligerswerk bieden. Mechelen en Sint-Katelijne-Waver werken samen met het Vrijwilligerspunt rond sensibilisering en het informeren van de ontvangende samenleving om bij te dragen tot een meer toegankelijk aanbod voor anderstalige nieuwkomers. Verschillende regionale organisaties dragen graag hun steentje bij door recentelijk een vorming te hebben gevolgd over toegankelijk vrijwilligerswerk voor mensen met een migratieachtergrond. Mechelen werkt ook samen met Sint-Katelijne-Waver (en Willebroek) aan het project Dromen over thuis. In dit project brengen ze de rijke migratiegeschiedenis inwoners met een migratieachtergrond in kaart en tonen en bewaren ze die voor de volgende generaties.   https://www.mechelen.be/mozaiek-wat