Slimme meters voor Mechelse luchtkwaliteitszone

16 December 2019

Slimme meters voor Mechelse luchtkwaliteitszone

Inwoners kunnen evolutie van zeven sensoren volgen Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Het stadsbestuur van Mechelen wil van de volledige stad dan ook een luchtkwaliteitszone maken. Dat vraagt niet alleen duurzame oplossingen, maar ook de inzet van slimme technologie. Omdat de prioriteiten nu eenmaal anders liggen in het centrum van Mechelen dan in de dorpen of in het buitengebied, is het belangrijk om op verschillende locaties in Mechelen metingen uit te voeren en die informatie slim te gebruiken.  Vanmiddag werd één van de zeven luchtsensoren geïnstalleerd die in het kader van het Interreg 2 Zeeën-project SCIFI gedurende vijf maanden lang continu data zullen verzamelen. Stad Mechelen is de belangrijkste partner in het SCIFI-project, dat staat voor Smart Cities Innovation Framework Implementation. Het zet in op meer en betere open data en brengt steden en inwoners in contact met technologiebedrijven. Parameters“De sensoren meten naast temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk een aantal belangrijke luchtkwaliteitsparameters, zoals fijnstof, stikstof, koolstofmonoxide en ozon. Het toestel meet eveneens geluidsniveau, om zo ook lawaaivervuiling te kunnen vaststellen. Aan het station wordt het meetpunt ook verbonden met een meetstation, zodat in hetzelfde systeem ook gegevens zoals regenval en UV-straling kunnen gekoppeld worden aan luchtkwaliteitsdata”, legt Marina De Bie, schepen van Milieu en Klimaat, uit. De zeven locaties zijn representatief voor Mechelen en allemaal heel diverse omgevingen: het Mechels Broek (natuurgebied), de busperrons van De Lijn aan het station (toegangspoort tot de stad), Sinte-Mettetuin (groene omgeving in het centrum), Thomas More campus De Vest (verkeer R12 + schoolgebied), Hoogstraat-Ganzendries (belangrijke fietstoegang tot centrum en nabijheid van moestuinbakken ikv eetbare stad), Grote Markt (pal in centrum, deel van autoluw gebied) en Sint-Katelijnekerk in de Sint-Katelijnestraat (plein in het centrum met invloed van verkeer). De sensoren worden geleverd door het Spaanse bedrijf HOP Ubiquitous en zijn gekalibreerd in hun labo. Door de gebruikte sensoren en de continue monitoring van de meetresultaten zijn de gemeten waarden uiterst betrouwbaar. HOPU geeft de stad toegang tot de dashboards om per sensor de evolutie te kunnen volgen. “Zo kunnen we dus bijvoorbeeld het autoluwe tijdskader vergelijken met de ochtend- en avondspits of weekdagen versus het weekend. Doordat de real-time data als open data ter beschikking worden gesteld, kan iedereen met de gegevens aan de slag”, aldus schepen De Bie. Samenvattende cijfers worden binnenkort ook weergegeven op het openbaar online platform Mechelen in Cijfers. MeetinitiatievenMet de resultaten van dit proefproject wil Stad Mechelen de invloed nagaan van verschillende verkeerssituaties en omgevingen op de luchtkwaliteit in Mechelen. Het kadert binnen de bredere doelstelling om een luchtkwaliteitszone in Mechelen te creëren. Schepen Marina De Bie: “In Mechelen trekken we voluit de kaart van de gezonde lucht. Het autoluw centrum wordt daarom uitgebreid en de budgetten voor duurzame mobiliteit en fietsinfrastructuur zijn gevoelig verhoogd. Kwetsbare omgevingen zullen we groener maken, enzovoort. ‘Goede lucht’ is dan ook een van de vijf pijlers van het klimaatadaptatieplan in opmaak. Bovendien zijn veel maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren ook een stap in de richting van klimaatneutraliteit.” Deze meetresultaten bouwen voort op het werk van de burgermeetcampagnes Meet Mee Mechelen en Curieuzeneuzen. Ze zijn ook aanvullend op de bestaande rekenmodellen van de VMM en het meetproject van buurtcomité Rondom 't Veer dat eerder dit jaar een klimaatsubsidie van de stad kreeg. Momenteel loopt ook het VLINDER-project volop. Dat is een burgerwetenschapsproject van de Gentse universiteit, waar in Mechelen onder meer de leerlingen van TSM aan meewerken.