SENATOR FREYA PIRYNS (GROEN!) BEZOEKT WERKGROEP INTEGRATIE VLUCHTELINGEN

05 Maart 2010

Op vrijdag 12 februari bracht senator (Groen!) een bezoek aan de mechelse Werkgroep Integratie Vluchtelingen. Die werkgroep doet cruciaal werk. Ze helpt vluchtelingen uit hun isolement en verhoogt op die manier de leefbaarheid van Mechelen. De WIV kreeg al 125.000€ subsidies van de stad. Vorig jaar werd dat bedrag met 6500€ verhoogd en in 2010 mag de werkgroep nu rekenen op 140.000€.

Freya Piryns

Schepen Marina De Bie (Groen!) beschouwt het bezoek van de senator als een aanmoediging voor de werkgroep. "De Werkgroep Integratie Vluchtelingen doet uitstekend werk hier in Mechelen. Hun aanbod is zeer compleet. Ze zorgen voor juridische bijstand, psycho-sociale ondersteuning en gezondheidszorg voor vluchtelingen. Ze werken ook nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met Caritas voor huisvesting. Per permanentie verwerken ze hier een 20-tal hulpvragen. WIV heeft momenteel meer dan drieduizend dossiers lopen. De opvang is hier aangepast aan de nieuwe noden en dat is uitermate belangrijk."

Leen Geys, permanent verantwoordelijke van de werkgroep, bevestigt:
" De mensen die wij helpen komen echt van overal ter wereld. Vaak leven ze anoniem in de stad. Die anonimiteit brengt een gevaar met zich mee. Sommige vluchtelingen hebben niet de juiste papieren, ze zijn kwetsbaar voor uitbuiting, arrestaties en detentie. Hun rechten dreigen niet optimaal te worden verdedigd enzovoort. De vluchtelingendienst probeert voor deze zwakke groep een toevluchtshaven te zijn in de stad. Om al hun rechten te vrijwaren, ze uit hun geïsoleerde positie te halen en mogelijk door te verwijzen naar reguliere dienstverlening."

Leen Geys is erg gelukkig is met het bezoek. "We krijgen niet alle dagen een senator over de vloer. Ik weet dat Freya Piryns al jaren erg begaan is met het lot van vluchtelingen en asielzoekers. We hebben enkele vluchtelingen dan ook zo openhartig mogelijk met haar laten praten en hun verhaal laten doen. Freya is ook grondig ingelicht over onze werking."

Freya Piryns drukte na afloop haar verwondering uit: "Deze werking komt wel heel dicht in de buurt van 'coaching', iets waar ik als senator voor Groen! al jaren voor pleit. Mensen worden van meet af aan heel persoonlijk begeleid. Zo ontstaat een vertrouwensband met de begeleidende werking. Dat is erg belangrijke voor mensen die vaak het meest afschuwelijke hebben meegemaakt in eigen land en daardoor erg achterdochtig zijn geworden. Ik wilde met eigen ogen zien hoe men hier tewerk gaat en eerlijk: ik ben onder de indruk."

Voor meer info over de Werkgroep Integratie Vluchtelingen:
http://www.vluchtelingendienst.be/