Sensibilisering voor rookvrije speelpleinen en recreatiedomeinen

30 April 2019

Sensibilisering voor rookvrije speelpleinen en recreatiedomeinen

"Kinderen horen niet blootgesteld te worden aan passief roken, laat staan dat ze moeten spelen in een buurt waar gerookt wordt”, dat vindt Rina Rabau, gemeenteraadslid voor Groen in Mechelen. Op de gemeenteraad van maandag 29 april polste ze naar de stand van zaken in de ambitie van het stadsbestuur om een rookvrije generatie te krijgen in Mechelen. Eén van de acties daarin is het rookvrij maken van de verschillende spel- en recreatiedomeinen in de stad, naar het voorbeeld van het Vrijbroekpark. De stad Mechelen is al negen jaar op rij gaststad en partner van de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker en schaart zich sinds vorig jaar achter de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Met die ambitie wil de stad ieder kind het recht geven om rookvrij op te groeien. Als kinderen en jongeren minder blootgesteld worden aan roken, zullen ze minder geneigd zijn om er zelf mee te beginnen. Ook de kinderraad van Mechelen vraagt in haar actieplan voor de komende twee jaar een verbod op roken in sport- en spelomgevingen waar kinderen aanwezig zijn. SensibiliseringDe ambitie is mooi, maar moet hard gemaakt worden. Volgens raadslid Rina Rabau kan dat als Mechelen het voorbeeld van het Vrijbroekpark volgt. “De bedoeling is vooral om kinderen die spelen in de speeltuin of voetballen op het veld te beschermen tegen tabaksrook en het roken minder aantrekkelijk en vanzelfsprekend te maken”, aldus Rina Rabau. “Dat de stad deze ambitie stelt, is een goede zaak, maar men mag de ambitie stilaan zichtbaar beginnen te maken. Bijvoorbeeld aan de hand van sensibiliseringsborden aan speelpleinen of door sensibiliseringsacties. Richt specifieke rookzones in die zich op een redelijke afstand van kinderen en recreanten bevindt en informeer de bezoekers hier ook over.”  In een deel van de stad zijn al rookvrije zones van kracht. Op de website van Mechelen vind je daarover meer informatie. Het stadsbestuur liet ondertussen verstaan onder impuls van Rina Rabau de plannen voor het rookvrij maken van spel- en sportterreinen te versterken.  Meeroken of passief roken veroorzaakt ook gezondheidsschade bij niet-rokers en vooral kinderen zijn gevoelig voor tabaksrook. Zelfs passief roken leidt tot ademhalingsproblemen of hart- en vaatziekten en verhoogt de kans op leermoeilijkheden en gedragsproblemen en op bepaalde kankers zoals hersentumoren en lymfomen. “Over de maatregelen om kinderen tegen passief roken te beschermen, bestaat er maar één effectieve manier en dat is om hun leefomgeving 100 % rookvrij maken. Het zou meteen ook een oplossing zijn voor de vele peukjes die de speelpleinen en recreatiedomeinen nu vervuilen”, besluit Rina Rabau.