Ridder Dessainlaan en Plaisanceplein worden fietsvriendelijker

08 Maart 2023

Ridder Dessainlaan en Plaisanceplein worden fietsvriendelijker

“Het kruispunt aan de Plaisance- en Herman De Conickbrug zal altijd wel een complex punt blijven, net omdat er zoveel straten samenkomen, maar er zijn wel verbeteringen mogelijk", aldus Patrick Princen, schepen van openbare werken. 

Dubbelrichtingsfietspaden op de brug, fietsstraat richting Vrijbroekpark 

De Ridder Dessainlaan en het kruispunt aan de Plaisancebrug worden dit jaar nog fietsvriendelijker ingericht. Het Plaisanceplein, een complex verkeersplein waar verschillende verkeersstromen elkaar kruisen en waar fietsers vaak meerdere keren moeten wachten om het plein te kruisen, wordt voorzien van dubbelrichtingsfietspaden om de doorstroming en veiligheid voor fietsers te vergroten. De fietsroute parallel met de Hombeeksesteenweg door het Vrijbroekpark wordt verbeterd met aanpassingen in de Ridder Dessainlaan en het invoeren van een fietsstraat. Stad Mechelen wil met deze veranderingen nog meer mensen op de fiets krijgen en de fietsveiligheid verbeteren. 

Het Plaisanceplein in Mechelen is een complex verkeersplein waar fietsers vaak moeten wachten voor een rood licht om het plein over te steken. Daarom zijn er enkele verbeterpunten opgesteld. De belangrijkste aanpassing is het invoeren van dubbelrichtingsfietspaden op de bruggen om de doorstroming van het punt voor fietsers te verbeteren. Daartoe wordt op beide bruggen één rijstrook voor wagens behouden, het bredere fietspad wordt voorzien van een rode coating. Het hoogteverschil voor fietsers en voetgangers die het kanaal langs de kant van de stad volgen, wordt ook aangepakt.  

Patrick Princen, schepen van openbare werken: “Het kruispunt aan de Plaisance- en Herman De Conickbrug zal altijd wel een complex punt blijven, net omdat er zoveel straten samenkomen, maar er zijn wel verbeteringen mogelijk. Bovendien zijn de verkeersstromen ook wat veranderd met de opening van de tangent en de nieuwe circulatie op de Vesten. Met het verbreden van de fietspaden op de bruggen en de omvorming ervan tot dubbelrichtingsfietspaden, maken we de doorstroming en veiligheid voor fietsers groter. Dat is nodig om alle weggebruikers veilig en vlot doorheen de spits en over dit plein te krijgen.” 

Ook in de Ridder Dessainlaan worden verschillende verbeterpunten doorgevoerd die zorgen voor een veiligere en groenere omgeving voor fietsers en voetgangers. Ten eerste wordt er een fietsstraat ingevoerd tussen de Fortuinstraat en het Plaisanceplein, met extra signalisatie voor het begin en einde ervan. Deze fietsstraat krijgt voorrang op alle zijstraten. De boordstenen worden verlaagd om een doorlopend voetpad te creëren en de voorrangssituatie te verduidelijken. Verder wordt er een veiligheidsstrook tussen de parkeerplaats en de rijweg gemarkeerd en een witte lijn met weerstand aangebracht als herinnering om fietsers niet in te halen. In het midden van de rijbaan komen er twee groene eilanden met diverse vaste planten, waardoor chauffeurs hun snelheid zullen verminderen. 

“De route via de Ridder Dessainlaan vormt binnenkort een veilige en mooie route voor de vele fietsers en schoolgaande jeugd die dagelijks via onder meer de Hombeeksesteenweg onze stad binnenfietsen”, zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke. “De route is slechts een kleine 150 meter of amper 30 seconden langer fietsen, en is dus een goed alternatief. Onlangs nog hebben we de zone 30 in de Hombeeksesteenweg uitgebreid. Door nu ook het Plaisanceplein en de Ridder Dessainlaan verkeersveiliger in te richten creëren we hier een rustiger verkeerstromen en een overzichtelijke verkeerssituatie. Dit komt zowel de auto’s als fietsers en voetgangers ten goede.”  

Deze werken zullen naar schatting 240.000 euro kosten. De stad hoopt de werken te kunnen uitvoeren vanaf deze zomer, nadat de aannemer is gegund. 

Meer informatie
www.mechelen.be/plaisancebrug

www.mechelen.be/ridder-dessainlaan