Mechelse 60-plussers tonen zich tevreden in ouderenbehoefteonderzoek

19 Juni 2023

Mechelse 60-plussers tonen zich tevreden in ouderenbehoefteonderzoek

"Mechelse ouderen verkeren in betere gezondheid, voelen zich veiliger en engageren zich voor buurt- en vrijwilligerswerk. Het onderzoek laat een algemeen hoge tevredenheid van de 60-plusser zien” - schepen Rina Rabau Nkandu

Stad Mechelen organiseerde samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor de tweede keer een onderzoek naar de noden en behoeften van thuiswonende 60-plussers in Mechelen. Dit gebeurde in samenwerking met de Mechelse Ouderenraad en tientallen vrijwilligers. Als ambassadeurs en enquêteurs hebben zij zich ingezet om de vragenlijst door zo’n 700 Mechelse 60-plussers te laten invullen. Hoe de 60-plussers zich in onze stad voelen, staat nu uitgebreid in het rapport en wordt uit de doeken gedaan in de daartoe ontwikkelde brochure.

Foto v.l.n.r.: Emiel Neuckens (voorzitter Ouderenraad Mechelen), Rina Rabau Nkandu (schepen van Senioren in Mechelen) en Nico De Witte (professor aan de VUB) 

Het onderzoek peilt naar heel wat thema’s zoals mobiliteit en openbaar domein, participatie op latere leeftijd, vrijwilligerswerk, inclusie en exclusie, kwetsbaarheid, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen, veiligheidsgevoelens en sociaal beleid voor en door ouderen. Deze thema’s vormen de basis van een leeftijdsvriendelijke stad: een stad waar iedereen ouder wil worden, op een gezonde en actieve manier.

“Dit onderzoek maakt het leeftijdsvriendelijke landschap van de stad zichtbaar. Het erkent onze troeven wat betreft ‘actief ouder worden’. Mechelse ouderen verkeren in betere gezondheid, voelen zich veiliger en engageren zich voor buurt- en vrijwilligerswerk. Het onderzoek laat een algemeen hoge tevredenheid van de 60-plusser zien”, vertelt Rina Rabau Nkandu, schepen voor leeftijdsvriendelijke stad. “Maar het vestigt ook onze aandacht op de werkpunten rond ‘ouder worden in eigen woning’ en het belang van een daartoe evolutief woon- en zorgbeleid. Zodat informele zorgdragers nog meer bijgestaan worden via formele zorgvormen en we ontmoeting nog meer buurtgericht en intergenerationeel kunnen klaarspelen.”
 
Is Mechelen een goede stad om ouder te worden?

De resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek wijzen erop van wel:

  • Positief is dat er meer ouderen gezonder zijn dan vroeger
  • Ook hun grote maatschappelijke bijdrage als vrijwilliger, mantelzorger en grootouder is het vermelden waard en heel belangrijk voor een stad als Mechelen
  • Daarnaast is het verhoogde veiligheidsgevoel ten opzichte van het vorige onderzoek een pluspunt

Werkpunten zijn er ook:

  • Zo is er extra aandacht nodig voor aangepaste huisvesting en buurtgerichte voorzieningen
  • We dienen waakzaam te blijven voor de uitdagingen die vereenzaming en armoede met zich meebrengen
  • Verder moeten we er voor zorgen dat onze informatie nog meer de weg tot bij de mensen vindt

Memorandum van de Mechelse Ouderenraad

Het onderzoek dient ook als basis voor een memorandum dat de Mechelse Ouderenraad zal opstellen. In zo’n memorandum formuleren zij zelf hun aanbevelingen. De resultaten dienen als basis voor het lokale ouderenbeleid van de toekomst.

Emiel Neuckens, voorzitter Mechelse Ouderenraad: “De resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek zullen ook de basis zijn voor het memorandum dat de Mechelse Ouderenraad onafhankelijk zal opstellen en voorleggen aan alle politieke partijen tegen de komende lokale verkiezingen in oktober 2024. Alhoewel het rapport heel wat positieve informatie geeft over de thuiswonende 60-plussers zijn er ook nog punten die onze aandacht vragen.”

“Daar spelen we als lokaal bestuur een belangrijke rol in, die we in gezonde dynamiek met het middenveld én samen met de 60-plussers invullen”, gaat schepen Rabau Nkandu verder. “Daarom nemen we een tweede keer deel aan het ouderenbehoeftenonderzoek. Het eerste onderzoek uit 2017 tekende enkele krijtlijnen uit voor het beleid van de voorbije jaren. En ook nu zal het onderzoek door de Mechelse Ouderenraad vertaald worden in een memorandum waarop het leeftijdsvriendelijk beleid van onze stad afgestemd wordt.”

  • De resultaten werden gebruikt om het huidige woonbeleidsplan mee vorm te geven
  • Rond zorgtechnologie pionierde het inloopcentrum ’t moNUment, waar mensen met dementie de laatste hulpmiddelen kunnen uittesten en ontlenen. Hulpmiddelen die ook mensen met bredere zorgbehoeften kunnen dienen zodat ze op een veilige manier en langer zelfstandig in eigen huis of buurt kunnen wonen
  • Er wordt actief geïnformeerd en gesensibiliseerd rond het belang van een goede gezondheid en sociaal contact. Door activiteiten te organiseren die op ontmoeting en beweging inzetten, zoals dansnamiddagen, intergenerationele spelmomenten en buddywerkingen voor cultuur
  • De werking van de Mechelse Ouderenraad werd voelbaar verbreed. Deelname aan de ouderenraad is sterk vereenvoudigd en laagdrempelig gemaakt. Ze zijn het adviesorgaan waarop het bestuur kan rekenen voor participatieve beleidsvorming.

“We bouwen beleid op aan de hand van objectieve data en schakelen actief onze Mechelse Ouderenraad in als klankbord. Onze stad wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle manier ouder kan worden, in alle diversiteit en in elke levensfase. Daarvoor rekenen we in de toekomst ook op de stem van onze 60-plussers. Want veerkrachtig ouder worden, dat doen we samen”, besluit Rina Rabau Nkandu.

Lees meer over het onderzoek en raadpleeg de brochure via: www.mechelen.be/senioren