Restauratie 't Schipke mogelijk dit jaar nog van start

04 Maart 2021

Restauratie 't Schipke mogelijk dit jaar nog van start

Bestemming: museumcafé Het fraaie 18de eeuwse pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en de Sint-Jansstraat, algemeen gekend als ’t Schipke, maakt deel uit van de site van het Hof van Busleyden. Stad Mechelen wil er het museumcafé in onderbrengen en hoopt - mits toekenning van een restauratiepremie door Vlaanderen - de werken dit jaar te kunnen aanvatten.  In ‘t Schipke, het historisch pand uit 1772, was van 1947 tot 2011 de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn gevestigd. Sindsdien staat het gebouw leeg te wachten op de herbestemming tot museumcafé. Begin 2014 maakten architectenbureaus dmvA en HCL.R, eveneens de ontwerpers van Museum Hof van Busleyden, een ontwerp voor de restauratie en herinrichting van 't Schipke. Eind dat jaar waren de plannen voor de restauratie en herbestemming klaar en werd er een restauratiepremie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Sindsdien wacht Stad Mechelen op de toekenning van deze premie om de werken te kunnen starten. “Het gebouw staat nu bijna 10 jaar leeg. Om het pand niet verder te laten verloederen willen we zo snel mogelijk starten met de restauratie. Het museumcafé op de museumsite is een grote meerwaarde voor het museum en de buurt. Net zoals de Oude Stadsfeestzaal die in de buurt ligt en wordt omgetoverd tot een bioscoop. Als alles goed gaat, staat ’t Schipke eind dit jaar in de stellingen”, zegt Koen Anciaux, schepen van monumenten. “Hof van Busleyden is een humanistisch huis dat we stap voor stap in ere herstellen”, vult cultuur- en toerismeschepen Björn Siffer aan. ”In ons museum zoekt bourgondische kunst de dialoog op met hedendaagse thema’s. Maar ons museum mist nog een gezellige plek om na te kaarten, om te reflecteren of om gewoon samen te komen. Weldra komt in ’t Schipke, met de prachtige binnentuin van het Hof van Busleyden, een nieuwe toplocatie voor de buurt, voor onze stad.” Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed is momenteel bezig met de selectie van dossiers die in 2021 een restauratiepremie zullen krijgen. ’t Schipke kan hiervoor in aanmerking komen. De premie is essentieel voor Stad Mechelen om aan de restauratie te kunnen starten. Indien Mechelen niet wordt geselecteerd, zullen de werken worden uitgesteld. De werken zijn geraamd op 740.000 euro. De restauratiepremie is geraamd op 365.000 euro.